Till Flickr

Djurens Rätt på Flickr

Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!Den 21 maj arrangerades en stor demonstration, med mer än tusen deltagare, för pälsdjuren i Finlands huvudstad Helsingfors. I samband med demonstrationen överlämnades också än 200 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning i landet. 

I demonstrationen deltog organisationer från runt om i Europa, bland dem svenska Djurens Rätt genom vår internationella samordnare Cecilia Mille - och förstås alla vår Minkaela!