Till Flickr

Djurens Rätt på Flickr

Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.

Här två representanter från en slovensk organisation som presenterade sitt arbete och ansöker om medlemskap i ECEAE.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments. Gruppbilden kommer från mötet med ECEAE.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätts Cecilia Mille deltog i november 2014 på möten i London, dels med PETA och dels med European Coaltion to End Animal Experiments.Djurens Rätt, genom Cecilia Mille (tvåa från höger i översta raden) och Camilla Björkbom (framlutad i lila tröja), deltog den 29-31 oktober på ett möte med Fur Free Alliance i Rom.Djurens Rätt, genom Cecilia Mille och Camilla Björkbom, deltog den 29-31 oktober på ett möte med Fur Free Alliance i Rom.

Här en presentation av den tyska organisationen Deutscher Tierschutzbund och från den estländska organisationen Loomus som fick pengar av FFA (bilderna är på kändisar som skrivit sina motiveringar till varför de stöder ett pälsfarmsförbud i Estland).Djurens Rätt, genom Cecilia Mille och Camilla Björkbom, deltog den 29-31 oktober på ett möte med Fur Free Alliance i Rom.

Här en presentation av den tyska organisationen Deutscher Tierschutzbund och från den estländska organisationen Loomus som fick pengar av FFA (bilderna är på kändisar som skrivit sina motiveringar till varför de stöder ett pälsfarmsförbud i Estland).Djurens Rätt, genom Cecilia Mille och Camilla Björkbom, deltog den 29-31 oktober på ett möte med Fur Free Alliance i Rom.

Här en presentation av den tyska organisationen Deutscher Tierschutzbund och från den estländska organisationen Loomus som fick pengar av FFA (bilderna är på kändisar som skrivit sina motiveringar till varför de stöder ett pälsfarmsförbud i Estland).Djurens Rätt, genom Cecilia Mille och Camilla Björkbom, deltog den 29-31 oktober på ett möte med Fur Free Alliance i Rom.

Dessa är från ACTAsia's kampanj Fur Free China. Det är imponerande hur mycket de kan göra med ganska små medel.