Till Flickr

Djurens Rätt på Flickr

Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Den 16 februari 2016 lämnade Djurens Rätt och Newsner över 155 319 underskrifter till regeringen för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Från Djurens Rätt deltog förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg. Från Newsner deltog Stefan Persson och Anna Bouvin. Namnen lämnades över till Maja Brännvall, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.