Chickas minnesfond

Djurens Rätt har en fond för stöd till djurskyddsinsatser. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, vård och rehabilitering av vilda djur samt direkta insatser vid t.ex. oljeutsläpp.

Chickas minnesfond är tillfälligt stängd för förfrågningar och ansökningar. Vi beräknar att åter vara igång 2016-10-01. Kontakta [email protected] vid frågor.

Gåvor - var med och hjälp utsatta djur!

Fonden är helt finansierad av vänliga gåvogivare, så vill du sätta in en gåva till Chickas Minnesfond till plusgirokonto 90 00 63-9 så tas den emot med stor tacksamhet. Skriv i så fall detta på inbetalningskortet. Det går inte att göra privata insamlingar till privata djur på fondens konto. Vi söker också regelbundna sponsorer och faddrar till fonden. Chickas Minnesfond ingår i Djurens Rätts verksamhet och innehar 90-konto.

Fondens syfte

Chickas Minnesfond är en fond som i första hand är till för veterinärvård av hemlösa djur som hittas skadade och sjuka.

Chickas Minnesfond förutsätter att de som har djur i sin familj har dem försäkrade om och när familjedjuren drabbas av olyckor eller sjukdomar. Att skaffa sig ett djur innebär att man tar in en familjemedlem som man har ett livslångt ansvar för, på alla sätt. Fonden har begränsade möjligheter att ge bidrag till djur som har ett hem.

Ansökan

Du ansöker om stöd ur fonden direkt här på vår webb via vårt digitala ansökningssystem. Du hittar formuläret här eller i menyn till höger.

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas samtycke till att Djurens Rätt får göra en kreditupplysning.

Den digitala ansökan måste vara ifylld till fullo. Ansökan måste också innehålla ett realistiskt belopp kopplat till den vård djuret är i behov av. Summan ska vara förankrad hos veterinär, dvs. att veterinär har givit en ungefärlig kostnad baserat på de symtom djuret har.  Alla anspråk ska sedan kunna styrkas. Chickas Minnesfond gör endast bidragsutbetalning på fakturor som kan betalas direkt till behandlande veterinärklinik/djursjukhus.

Chickas Minnesfond kan inte ge bidrag för kastrering, vaccination och märkning av djur.

Chickas minnesfond behandlar inte ansökningar i efterhand och ger bidrag på redan utförd vård och behandling. Fonden måste fördela de medel som kommer fonden tillgodo på bästa sätt och prioriterar  hemlösa djur som hittats i akuta sjukdomstillstånd eller råkat ut för olyckshändelser.

Systemet skickar automatiskt ut en bekräftelse per e-post när ansökan registreras. Om du inte får någon sådan kan den ha fastnat i ditt spamfilter.
Har du frågor om ansökan är du välkommen att höra av dig till oss på [email protected].

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas samtycke till att Djurens Rätt får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hantera ärendet i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna kommer endast att användas inom Djurens Rätt och kommer inte att säljas eller lämnas ut för kommersiella ändamål eller för marknadsföringsändamål.

Förklaringar

Fonden kan inte bevilja bidrag utan att ha en summa att utgå ifrån och ta ställning till. Därför måste alltid en veterinär ha gett ett kostnadsförslag för den vård och behandling som djuret är i behov av. Utbetalningar av bidrag kan inte göras utan underlag. Chickas Minnesfond gör endast bidragsutbetalning på fakturor som kan betalas direkt till behandlande veterinärklinik/djursjukhus.

Chickas Minnesfond ställer krav på att man tecknar en veterinärvårdsförsäkring för att bidrag ska beviljas, om djuret inte redan är försäkrat. Det är extra angeläget om man inte kan avsätta pengar, om och när djuren blir sjuka.

Policy för ansökan från Chickas Minnesfond

Utbetalning av bidrag är beroende av inkomna medel. Tyvärr kan vi inte garantera bidrag eftersom behoven är så mycket större än medlen. Varje ansökan behandlas individuellt.

Djuromplaceringsverksamheter som söker bidrag:

 • En skriftlig budget/kassaberättelse/revisionsberättelse och verksamhetsplan/verksamhetsberättelse hur verksamheten ska bedrivas/bedrivs ska presenteras.
 • Hemmet/verksamheten ska ges möjlighet att besökas och godkännas av Djurens Rätt.
 • Veterinär eller annan veterinärmedicinsk kunnig person ska vara anknuten till verksamheten.
 • Krav ställs på att djur vaccineras, avmaskas, behandlas vid sjukdom och vid behov kastreras (sistnämnda gäller katt).
 • Ett max antal katter/djur i förhållande till yta och tillgång till rastgårdar etc.
 • Ansökan om medel ska ske skriftligen.
 • Utplacering med uppföljning måste ske kontinuerligt.
 • Sjuka djur ska ges möjlighet till isolering.
 • Inspektionsmöjligheter ska finnas.
 • Skriftligt bevis om tillstånd för verksamheten.
 • Alla anspråk ska stärkas med kvitton eller vid akuta situationer i samråd av veterinär.

Annan verksamhet som kan söka medel:

 • Direkta insatser för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur.
 • Personlig kris där djur hamnar i kläm.
 • Vård och rehabilitering av vilda djur.
 • Direkta insatser som vid t.ex. oljeutsläpp.

Nödhjälp för världens djur:

 • Medel kan utbetalas för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur.
 • Medel kan utbetalas till organisationer i kris- och krigsdrabbade länder.
 • Medel kan utbetalas till organisationer i länder som jobbar med speciella projekt.
 • Naturkatastrofer där djur, både vilda och tama drabbas och behöver undsättning.

Sidansvarig: Peter Nilsson
Uppdaterad: 5 september 2016