Min röst för minkarna

Över en miljon minkar föds upp och dödas på omkring 70 pälsdjursfarmer runt om i Sverige varje år. Detta trots att en färsk opinionsundersökning visar att  8 av 10 svenskar är emot minkfarmning.

8 av 10 svenskar är emot pälsfarmning

8 av 10Enligt upprepade opinionsundersökningar vill 8 av 10 svenskar förbjuda minkfarmningen. Motståndet ökade med 9 procentenheter mellan 2013 och 2014 och i 2015 års mätning ligger motståndet stabilt på totalt 78 procent.

Motståndet mot minkfarmning är stark bland samtliga riksdagspartiers väljare. Läs mer om den senaste undersökningen här!
opinion

Det finns inget folkligt stöd för Sveriges minkfarmning, det är dags för politikerna att agera. Trenden i Europa är att allt fler länder förbjuder pälsdjursfarmning. Nederländerna, Storbritannien, Bosnien- Hercegovina, Kroatien, Slovenien och Österrike har redan gjort det. Det är dags för Sverige att visa att vi är ett föregångsland gällande djurskyddsfrågor. Läs mer om opinionen mot pälsdjursfamning.

Minkfarmning kan inte förenas med ett gott djurskydd

Teoretiskt är pälsdjursuppfödning lagligt i Sverige, men i praktiken strider det mot § 4 djurskyddslagen, som säger att djur ska kunna utöva sina naturliga beteenden. Minkar är rovdjur, och har därför ett starkt behov av att få utlopp för sitt jaktbeteende. Det är också en bidragande orsak till att miljöberikning i form av leksaker fungerar dåligt, eftersom minkarna tröttnar snabbt. Till skillnad från många andra djur i fångenskap är minkar inte anpassade att leva i grupp, då de är revirhävdande och lever solitärt i naturen. Här kan du läsa mer om minkarnas liv och död.

Valet 2014

Djurens Rätts pälskampanj pågick intensivt under sommarturnén 2014 och fram till riksdagsvalet. Målet har varit och är fortfarande att pälsdjursfarmningen i Sverige ska avvecklas.

Kampanjen fortsätter i nya former efter valet 2014 och bollen ligger till stor del hos våra politiker. Det är i nuläget för tidigt att säga hur länge vi måste vänta innan vi kan få se en avveckling av minkfarmningen. Men Djurens Rätts arbete för en avveckling av pälsdjursindustrin fortsätter, inte minst genom ett politiskt påverkansarbete. Det fortsätter tills alla burar är tomma!

Skärpta regler eller etiskt förbud?

En avveckling av pälsdjursfarmningen i Sverige kan ske på två sätt i dagsläget.

  1. Det ena handlar om att införa ett etiskt förbud mot att föda upp djur för deras päls.
  2. Det andra handlar om att skärpa lagstiftningen för hållningen av minkar så att det i praktiken blir omöjligt att behålla lönsamhet i verksamheten. Skärpta regler för att hålla rävar och chinchillor har redan införts och därför finns inga farmer med de djuren kvar i Sverige.

Djurens Rätt förespråkar självklart det första alternativet, eftersom vi anser att det är djupt oetiskt att föda upp djur i små burar för att flå dem på deras päls. Men vi välkomnar såklart även en starkare lagstiftning som gör att minkfarmerna stängs. Läs mer här om hur politikerna ställer dig i frågan.

30 000 namn lämnades till riksdagen

Den 28 maj 2015 lämnade vi in över 30 000 namn mot minkfarmning till riksdagen. Här kan du läsa mer om hur det hela gick till.