Aprilmöte i Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd

StockholmStoppa plågsamma djurförsök

Sju djurförsöksetiska nämnder utför etisk prövning av djurförsök enligt djurskyddslagen (samt i Föreskrifter om den etiska prövningen av användningen av djur för vetenskapliga ändamål). Nämnderna finns i Umeå, Uppsala, Stockholm (Norra och Södra), Linköping, Göteborg och Malmö/Lund. Varje nämnd består av ordförande, vice ordförande och tolv ledamöter, varav två ledamöter är föreslagna av djurskyddsorganisationer. Djurens Rätt en är av de organisationer som är representerade i nämnderna.

  • Datum: 26 april
  • Tid: 19:00
  • Plats: Stockholm

Sidansvarig: Peter Nilsson
Publicerad: 7 februari 2012   Uppdaterad: 19 mars 2012
Läs mer om: , Stockholm, Stoppa plågsamma djurförsök