• Deltagarna i tv-programmet Djungels drottning i en gruppbild
    Deltagarna i tv-programmet Djungels drottning. Foto: Kanal 5
    Bild 1 av 1

När djur far illa vid inspelningar

Många personer vänder sig till Djurens Rätt om tv-program, reklamfilmer och filmer där djur finns med, som de anser vara oetiska och frånstötande. De misstänker att djur farit illa vid inspelningen eller att man brutit mot lagen.

Mer om denna händelse

I dagarna har vi uppmärksammats på ett program som ska sändas i Kanal 5 som heter "Djungelns drottning". Vi har informerats om att en sekvens i trailern visar hur medverkande kvinnor har ihjäl en höna genom att två personer håller i fötter och huvud medan den tredje under skrik och yl
علاج طبيعي لمرض السكرförsöker hacka/såga av halsen på det djuret.

Om detta visas i en trailer så förfasas vi och många tittare över vad som komma skall.  Andra exempel där vi får in många reaktioner är program som "Robinson" (TV4), där djur dödas på plågsamma sätt av hungriga deltagare. Det skedde senast 2011 då gruppen fick höns i burar som sedan dödades av deltagarna på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Smitande fåglar har också jagats av deltagare som försökt fånga dem på diverse obehagliga och stressande sättفوائد الشاي الاخضر للتخسيس.

Människor upprörs också över hur djur används som rekvisita i programmet "Fångarna på Fortet" (TV 4),  Tittare ansåg att de tydligt kunde se bland annat råttor som stressas och skadas i de program som sändes under hösten 2011.

Ytterligare ett exempel  är programmet Total Black Out som sändes på Kanal 5 sommaren 2011. I ett avsnitt visades två deltagare som skulle samarbeta i totalt mörker och efter några hinder hittar de en liten bassäng med fiskar. På ett nytt hinder står ett tomt akvarium utan vatten. I akvariet ska deltagarna lägga fiskar som de fångar från bassängen. "Vägen" till akvariet lutar och underlaget är halt. Vissa av fiskarna tycks efter några tävlandes hantering vara medvetslösa eller kanske döda. Ålar och andra fiskar kastas och kläms och riskerar att trampas på av deltagarna i deras försök att nå varandra med de hala djuren och  kasta fiskarna i det tomma akvariet.

Det blir allt vanligare att svenskproducerade program spelas in i andra länder där svensk djurskyddslag inte gäller. Den här typen av program innehåller en tävlingsdel där vinnaren kommer att få en stor summa pengar. Tävlingsinstinkten och girigheten innebär att djuren kan bli hanterade på ett oaktsamt sätt och kan leda till att de skadas eller dödas.

Det lagar och föreskrifter som reglerar djurskyddet i Sverige är, förutom djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt djurskyddsföreskrifter. Dessutom finns EU-förordningar och EU-direktiv som påverkar våra svenska djurskyddsregler. Generellt kan sägas att djurskyddet vid TV- och filminspelningar regleras av de djurskyddslagar som finns i det aktuella landet där programmet spelas in.

Om det inte finns lagstiftning att luta sig mot måste vi tittare och beställare för olika produktioner ställa krav på att djur behandlas och framställs på ett etiskt korrekt sätt. Mottagare för dessa krav är ansvarig kanal och ansvarigt produktionsbolag.فوائد زيت حبة البركة Vi uppmanar därför till kontakt med ansvarig TV-kanal och att protester riktas till de som är ansvariga för produktion och sändning.  Vår rekommendation är att i kontakten med ansvariga ska vi hålla på etiska spelregler även om ilskan är stor.

Målet att djur ska behandlas med respekt och etik når vi genom ett bra samtalsklimat och goda argument. På sikt hoppas Djurens Rätt på en frivillig överenskommelse mellan de som ansvarar för inspelningar, svenska djurskyddsorganisationer och alla tittare. Vi vill kunna läsa i slutet av program och filmer att "inga djur har kommit till skada vid denna inspelningفوائد القهوة".  Än så länge är den amerikanska organisationen Humane Association den enda organisation i världen som övervakar filminspelningar och har rätt att sätta "No Animals Were Harmed®" som man kan läsa i slutet av vissa spelfilmer.

Kanal 5 skriver på sin hemsida  att de har ett tydligt mål - roligare tv - inga debatter, inga nyheter och ingen tråkig konsumentjournalistik. De uppger sig serverar tittare underhållning och åter underhållning.

Jonas Sjögren är VD på Kanal 5, operativ chef är Peter Myhrman och programdirektör Lars Beckung. De kan nås via förnamn.efternamn@sbstv.se. Mellie Suhonjic är tittarombud och nås på info@kanal5.se.

Sidansvarig: Peter Nilsson
Publicerad: 14 mars 2012   Uppdaterad: 31 augusti 2016
Läs mer om: