Djurens Rätt kräver en handlingsplan för att minska djurförsöken

Varje år utnyttjas en miljon djur i djurförsök i Sverige. Då är provfiske inte medräknat, vilket omfattar 6-7 miljoner fiskar. Djur får utsättas för obegränsat lidande i djurförsök om det är godkänt av en djurförsöksetisk nämnd. Det är oacceptabelt därför att de djur som utnyttjas känner smärta och andra former av lidande.

Djurskyddsmyndigheten utarbetade enligt uppdrag av den dåvarande regeringen en handlingsplan för att begränsa djurförsöken. Då Djurskyddsmyndigheten lades ner blev Jordbruksverket ansvarig myndighet. Jordbruksverket har inte någon sådan handlingsplan.

Djurens Rätt kräver att det ska utarbetas en handlingsplan för hur djurförsöken ska minskas. Det behövs ett medvetet och planerat agerande.