• Tidningen Djurens Rätt nr. 3/2015
    Tidningen Djurens Rätt nr. 3/2015
    Bild 1 av 1

Om Tidningen Djurens Rätt

Tidningen Djurens Rätt är Djurens Rätts medlemstidning och dessutom Nordens största tidning om djurrätt och djurskydd.

Tidningen har en upplaga på omkring 35 000 exemplar och kommer ut med fyra nummer per år.

Material

Välkommen med text och bild till adressen [email protected] eller till Tidningen Djurens Rätt, Box 171 32, 104 62 Stockholm.

Materialet i tidningen publiceras även digitalt på webbplatsen. Återpublicering kan ske i bok eller annan trycksak - den som medverkar i tidningen med text eller bild anses medge detta inom arvodets ram. Läsarbrev är välkomna, men arvoderas inte och kan redigeras för tydlighet och koncishet. Insändare ska vara max 1 000 tecken, inklusive blanksteg. För obeställt material ansvaras ej.

Annonsering

Kontakta Claes Nordin på 08-555 914 12 eller [email protected]

Minnesannonser

Du kan publicera en minnesannons för ett bortgånget djur i tidningen. En annons kostar 300 kr och pengarna går till vårt arbete för djuren.

Utgivning

Tidningen ges under år 2016 ut enligt följande:

  • Nummer 1: 16 mars (materialstopp 4 februari)
  • Nummer 2: 22 juni (materialstopp 11 maj)
  • Nummer 3: 28 september (materialstopp 18  augusti)
  • Nummer 4: 23 november (materialstopp 13 oktober)

Kontakt

Tidningen Djurens Rätt
Box 171 32, 104 62 Stockholm
08-555 914 00
[email protected]

Sidansvarig: Peter Nilsson
Uppdaterad: 23 mars 2016