Fakta

Här finns fakta om de frågor Djurens Rätt arbetar med. Syftet med materialet är att erbjuda våra medlemmar och andra intresserade en bättre faktagrund i sitt djurrättsengagemang i form av lättillgängliga och vetenskapligt förankrade argument.