Läs mer

Längst ner i varje avsnitt finns en källförteckning, där du kan se var vi hämtat våra uppgifter och där du själv kan leta efter mer information. Här har vi samlat fördjupande, fritt tillgängliga lästips för dig som vill veta mer.

Allmänt om djuren i livsmedelsindustrin

Fiskar och andra vattenlevande djur

Grisar

Hönor och tuppar

Kaniner

Kor, kalvar och tjurar

Kycklingar och kalkoner

Får och lamm

Renar

Andra djur i livsmedelsindustrin

Transporter

Slakt