• Foto: Mostphotos
  Bild 1 av 1

Renar

Renar utsätts för stor stress i samband med slakt och transporter, och för smärtsamma ingrepp som öronmärkning och kastrering utan bedövning.

Det finns runt 260 000 renar i Sverige och vintern 2014-2015 slaktades 50 146 renar (1, 2). De enda som får hålla renar på det traditionella sättet är renägare som ingår i registrerade samebyar.

Ett år för en tamren

I april–maj föds renkalvarna. Vissa renar hålls inhägnade i skogar och myrar året om, men de renar som får röra sig fritt vandrar upp till kalfjället under högsommaren. Under sommaren fångas kalvarna och märks genom att skäras i öronen. I september sorteras hanrenar, sarvar, ut och körs till slakterier eller slaktas på plats. Under vintern hålls djuren ofta i inhägnader i låglandet. Vissa vajor (hondjur) och kalvar sorteras ut under vintern och skickas till slakt (3, 4).

Transporter och slakt

Renar transporteras dels på lastbil och dels genom drivning i flock. Drivningen sker bland annat med hjälp av hundar, snöskotrar och helikoptrar. Eftersom renar är ovana vid nära kontakt med människor och att vistas inomhus innebär det stora stressmoment när de fångas in och transporteras samt stallas upp på slakteri. All hantering innebär kraftig stress och rädsla för så vilda djur.

Alla renar måste bedövas innan slakt genom ett skott med skjutvapen eller bultpistol i huvudet. Efter bedövning slaktas renarna genom att halsen skärs upp och de förblöder. De traditionella slaktmetoderna innefattar bland annat nack- eller hjärtstick utan föregående bedövning, vilket är förbjudet i Sverige. Vid inspektioner har det vid flera tillfällen hänt att renar slaktats på detta sätt, i strid mot gällande lagstiftning (5, 6). Nackstick, som även är olagligt vid jakt, gör att djuret blir förlamat men inte förlorar medvetandet utan dör av kvävning då andningen upphör (7).

Mellan 40 000 och 80 000 renar slaktas varje år i Sverige (2). Det finns 15 godkända slakterier och samebyar med tillstånd att slakta renar (8).

Kastrering och andra ingrepp utan bedövning

Renkalvar märks vid ett par månaders ålder genom att skäras i öronen. Detta görs helt utan bedöving. Det här är ofta de unga djurens första kontakt med människor och upplevelsen är förstås både smärtsam och stressande.

Än är det tillåtet för vem som helst att kastrera vuxna hanrenar (sarvar) utan någon som helst smärtlindring eller bedövning. Varje år utsätts över tusen renar för detta plågsamma ingrepp, som oftast sker med tång (9). De kastreras för att få högre slaktvikt och mindre hornkronor, vilket gör dem lättare att transportera. Kastreringen hindrar också att renarna går i brunst, vilket gör att köttet smakar illa. Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att göra den obedövade kastreringen förbjuden i Sverige, men när verket presenterade sin rapport i januari 2009 föreslås inget förbud. Istället hänvisas till att det behövs mer forskning (9). I Norge måste kastreringen utföras av veterinär under bedövning, och i Finland krävs en utbildning av den som ska kastrera en ren, men ingreppet sker fortfarande utan bedövning även av finska renskötare (9).

Det är mycket ovanligt att svenska renägare kontaktar veterinär för ingrepp eller behandling av sjuka renar (4). Tillgången på veterinärer i renskötselområdet är ofta dålig och de flesta veterinärer har liten kunskap om renar. Istället behandlar renägarna själva djuren, ibland med tvivelaktiga och även olagliga metoder (4).

Källor

 1. Samer.se. Samerna i siffror. Hemsida: www.samer.se, besökt 2015-07-21.
 2. Sametinget - Renslakt.
 3. Samer.se. Renskötselåret. Hemsida: www.samer.se, besökt 2015-07-21.
 4. Johansson, A (2006). Djurägarbehandlingar inom renskötseln. Examensarbete 2006:60, veterinärprogrammet, SLU.
 5. Norran (2006-02-25) Förbjudet nackstick.
  Östersundsposten (2011-04-26) Renägare får inte använda nackstick.
  ATL (2012-03-24) Avlivade ren i tv - polisanmäls för djurplågeri.
 6. WSPA (2010) Julens renar under stress. Hemsida: www.wspa.se, publicerat 2010-12-06.
 7. Jordbruksverket (2010) Renar ska inte utsättas för onödigt lidande. Pressmeddelande 2010-12-07.
 8. Statens Livsmedelsverk. Personligt meddelande 2014-03-21.
 9. Jordbruksverket (2009). Redovisning av uppdrag om kastrering av ren. Dnr 31-6276/08.