Produktion av ank- och gåslever (Foie gras)

Den förstorade levern kan leda till att fåglarna får svårt att gå och andas.

Produktionen av Foie Gras innebär att ankor och gäss tvångsmatas med så stora mängder mat att deras lever sväller till upp mot tio gånger sin normala storlek.(1) Fåglarna tvångsmatas flera gånger per dag genom att en pump körs ned i halsen och trycker ned upp till ett halvt kilo foder på bara några sekunder. Den förstorade levern kan leda till att fåglarna får svårt att gå och andas. Många djur dör av skador, värmeslag och av att levern slutar att fungera.(1)

Tvångsmatning är förbjuden i flera EU-länder, inklusive Sverige. Ank- och gåslever importeras dock till Sverige och säljs i butiker och på restauranger.

Bilden visar hur levern från en gås som har tvångsmatats är flera gånger större än normalt.

Källor

  1. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (1998) Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese. Sidan besökt 2015-08-28.