Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Läs mer om adoption av djur

Här kan du läsa mer om adoption av olika djur.

Hund

Från den 1 januari 2001 är det lag på att alla hundar stadigvarande i landet ska vara märkta (med tatuering eller microchip) och ägarregistrerade i ett för landet centralt register. Djurskyddsmyndigheten har uppdragit åt Jordbruksverket att administrera registret.

Vanligen är hundar tatuerade i vänster öra, men det kan förekomma att tatueringen sitter i hundens ljumske. ID-numret består vanligen av 5 siffror följt av en bokstav. Hittar du en hund med synlig märkning ska du vända dig till Jordbruksverkets Hundgrupp, tfn 036-15 64 60. Det går också att faxa till 0270-738 10 eller maila till [email protected].

Microchip injiceras under huden och sitter normalt mellan skulderbladen. Chipsmärkning kan endast avläsas av någon som har tillgång till en scanner. Vanligen finns sådana på djursjukhus, hos veterinärer eller hos myndigheter som polis. Påträffas en hund som saknar märkning eller som inte är registrerad i hundregistret råder vi dig att kontakta polismyndigheten.

Svenska Kennelklubben har också ett eget ägarregister för hundar och ett kattägarregister (se kontaktuppgifter nedan).

Häst

I Sverige finns det idag drygt 300 000 hästar, en siffra som alltjämt ökar. Varje år betäcks cirka 17 000 ston vilket resulterar i 10 000 – 12 000 födda föl per år. En snabb sökning på internet visar att det finns över 8 000 annonser med hästar som är till salu.

I inlägg i olika sociala medier och forum syns ständigt annonser på hästar som akut söker nya hem. Hittas inte ett nytt hem inom kort väntar en snar död för den aktuella hästen. Anledningarna bakom ropen på hjälp är många, kanske ändrade livsförhållanden, ett sinande intresse, brist på tid eller pengar.

Aveln på hästar sker oftast planerat och med ett syfte. Man har ett sto vars goda egenskaper man vill föra vidare för att få fram kanske en ny stjärna i sitt tävlingsstall. Eller så har man kanske ett äldre sto som är skadat och lika gärna kan få ett föl som att gå och lunka i hagen.

Dessvärre finns det aldrig några garantier för att det tilltänkta fölet lever upp till alla förväntningar och förhoppningar. Man kan också fundera över om ett sto som är äldre eller skadat ska behöva gå igenom en dräktighet och förlossning, som är en krävande process. 

För en tredjedel av alla hästar som föds varje år väntar en eventuell karriär inom travsporten. Men vad händer med alla de hästar som inte når fram till travbanan och vad händer efter en avslutad tävlingskarriär?

Många hästar säljs efter att de har pensionerats från banan, en del riskerar att hamna på Malta där de med största sannolikhet får fortsätta tävlingskarriären men under betydligt sämre förhållanden än i Sverige. Andra riskerar att hamna på en illegal transport genom Europa med slutdestination på ett slakteri.

En häst är ett krävande djur, inte bara sett till den tid som krävs utan även sett till krav på flock, foder och ytor. Något som många inser först efter att hästen har köpts.

Det är  inte ovanligt att hästar säljs vidare när de inte lever upp till ägarens krav och förväntningar. Många gånger byter dessa hästar ägare flera gånger och löper därför större risk att hamna i mindre goda hem. Det finns även en problematik med vanvårdade hästar som kan omplaceras först efter en längre tids rehabilitering.

Att skaffa sig en häst är ett mycket stort ansvar, inte bara för att hästen har rätt till ett gott liv utan också för att man vid köp och försäljning av hästar blir en del av det system som medger att hästar är handelsvaror. För att motverka detta system kan man till exempel:

  • Undvika att annonsera ut sin häst till försäljning. Går det att hitta en ny ägare genom förmedling av personliga kontakter istället? 
  • Använda sig av ett fodervärdsavtal som övergång vid en överlåtelse, för att se att den nya ägaren verkar lämplig och seriös.
  • Vill du skaffa häst, fundera över om du verkligen måste ha en egen häst? Kan du vara medryttare eller dela häst med någon du känner? Redan idag finns ett överskott av hästar, vilka många gånger är försummade på grund av att ägarna inte ägnar så mycket tid åt dem.
  • Om du vill skaffa en egen häst kan du göra en god gärning genom att erbjuda en häst som är oönskad eller försummad ett nytt hem, istället för att köpa av hästhandlare eller försäljningsstall.

Kanin

Statistik saknas, men det är välkänt att kaniner, och i mindre utsträckning smågnagare, släpps ut eller dumpas i naturen. Djurhärbärgen blir ofta kontaktade om kaniner som hittats i stadsnära grönområden.

Media har under fler år uppmärksammat problemen med stora populationer av kaniner bland annat i Stockholms innerstad. Att det rör sig om mer eller mindre förvildade tamkaniner stöds av kaninernas högst varierande utseende (hängande öron, olika färger och färgteckningar o.s.v.). Populationen av förvildade kaniner har existerat i många år, men hela tiden tillkommer nya kaniner, sannolikt utsläppta av ägare som tröttnat på dem. Djurens Rätt vill se en obligatorisk märkning och registrering för kaniner, något som idag finns för hundar och som vi förespråkar även för katter. Det går i dagsläget bara att göra här.

Kaniner är mycket missförstådda djur. De flesta höjer fortfarande inte på ögonbrynen inför en ensam kanin i en bur på en halv kvadratmeter, medan alla inser hur illa det skulle vara om en katt eller hund levde på det sättet. Kaniner är flockdjur och ska aldrig behöva leva ensamma. Men att ha kaniner i grupp, och även i övrigt ge dem ett bra liv, kräver gott om plats. Vildkaniner är grävande djur som lever i hålor vilket ställer stora krav på hur tamkaniner bör ha det i fångenskap. Dessutom är de gräsätare som behöver kunna beta för att få utlopp för sitt naturliga beteende. Det är svårt att erbjuda kaniner ett liv som är tillräckligt fritt för att de ska kunna bete sig naturligt, men som samtidigt tillåter en bra tillsyn och ett gott skydd mot rovdjur. 

Eftersom det idag finns ett stort överskott på hemlösa, oönskade och vanskötta kaniner som behöver ett hem, är det viktigt att den som kan erbjuda kaniner ett acceptabelt liv hjälper till genom att adoptera. För den som vill ta hand om kaniner och ge dem ett så bra liv som möjligt gäller det att göra en avvägning mellan frihet och trygghet. Kaniner mår bäst med andra kaniner på ställen med många gömställen såsom frigående inomhus eller i säkrade hägn utomhus. 

Katt

Det finns idag ingen obligatorisk skyldighet att märka och registrera katter. Katter kan vara märka med såväl örontatuering som microchip. Kattregistret finns hos Svenska Kennelklubben.

När en katt blivit märkt av veterinär lämnas en blankett som ska fyllas i och sändas in till Svenska kennelklubben. Om blanketten inte skickas in, eller avgiften inte betalas, så finns kattens identitetsmärkning eller chipnummer inte registrerat. Katten kan då likställas med en katt utan märkning. Trots att en katt är märkt kan det alltså vara som så att det inte finns någon ägare registrerad. I sådana fall kan det vara värt ett försök att kontakta närliggande djursjukhus eller privatpraktiserande veterinärer, som kan ha kvar uppgifter om märkning. Vill man söka en ägare till en märkt katt går det att göra via http://kennet.skk.se/agarreg.

Kennelklubbens svarar på frågor om upphittade hundar och katter under kontorstid, (månd-tord 08.30-16.30, fred: 08.30-15.00) på telefon 08-795 30 00. Övriga tider hänvisar Kennelklubben till närmaste polismyndighet som har direkt tillgång till deras register och som också kan få fram uppgifter som inte visas på Internet.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem