Hoppa till huvudinnehåll

Försäljning av djur i butiker

Djurens Rätt arbetar för att alla djur ska respekteras som kännande individer och att deras specifika fysiologiska och beteendemässiga behov skall tillgodoses. Här berättar vi om vad som gäller enligt lagstiftning med försäljning av djur och vad som är organisationens syn på detta.

Djurens Rätt anser att inga djur ska få säljas i butik. Ett sådant förbud finns gällande hundar och katter, men vi anser att det måste utvidgas till att gälla alla djurslag. Ska man föda upp djur ska man leva med dem i ömsesidighet och se till att deras behov tillfredsställs vid en försäljning. Många djur importeras också från andra länder, säljs via grossister till djurhandeln som i sin tur säjer dem till privatpersoner. De har fötts upp under okända förhållanden, transporterats och fraktats från ett ställe till ett annat och många djur kan ha fått sätta livet till på vägen mot ett okänt öde. 

Att köpa en levande varelse från en butik gör också att aveln ökar för att tillfredsställa behoven av ett nytt djur. Det finns i dag alltför många djur som är inköpta ogenomtänkt – det kanske var barnens önskan att få ett djur, det var ett ögonblickets ingivelse när man gick förbi en djurbutik och såg ett gulligt djur, det kanske kom att kosta mer än vad som man var införstådd med etc. Plötsligt bli familjedjuret en börda och/eller en utgift som är för stor att bära.

Hundar blir vanligen hemlösa på grund av sociala orsaker som till exempel en ändrad familjebild. Men andra djur som katter, kaniner, gnagare och exotiska djur släpps alltför ofta ut i naturen för att klara sig själva. Har de tur hittas de av ideella hjälpverksamheter men ofta går de en plågsam framtid tillmötes.

Djurhärbärgen har inte kommersiella skäl till sin verksamhet – de ser till djurens bästa men också om det är ett genomtänkt beslut att anskaffa en ny familjemedlem. De har fokus på att ge djuret den bästa tänkbara framtid och de ger stöd och hjälp till det nya hemmet. Vill du engagera dig? Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa ett djurhärbärge

Köp inte – Adoptera ett hemlöst djur!

Vad säger lagen?

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (L 102): www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001024/1242046873606/2008-005.pdf.

Jordbruksverket har med stöd av djurskyddslagen beslutat i form av föreskrifter att det är förbjudet att sälja hundar och katter i zoobutiker, på marknader eller liknande ställen. Detta är reglerat i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (L 102), kap 1, 26 §, som trädde i kraft 2008-05-01.

I förarbetet till föreskriften L 102, tas upp att zoobutiker inte är en lämplig miljö för katter och hundar eller deras ungar. Djuren behöver mycket social stimulans och de ska ges möjligheter att röra sig och leka ordentligt. Man bedömer också i förarbetet att det inte är lämpligt att sälja hundar och katter på marknader. Den miljön kan vara stressande för djuren och de kan råka ut för att få en ägare som köper ett djur på impuls.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (L 80)

Försäljning av många andra djurslag regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby; L 80, som finns här: www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414991/2014-017.pdf.

I de inledande kapitlen finns allmänna bestämmelser som gäller för samtliga djurslag som ingår författningen. Det finns bestämmelser om utbildning och kunskap för den som driver handel med djur avsedda för sällskap och hobby. Där finns också bestämmelser att den som säljer dessa sällskapsdjur har skyldighet att lämna information om djurets skötsel. Och så finns i författningen gemensamma bestämmelser för hållande av alla de djur som författningen omfattar. Där finns bestämmelser om avel, förvaringsutrymmen, bomaterial, inredning, klimat, buller, tillsyn och skötsel och foder.

Det finns ett krav att ha genomgått en utbildning, som är godkänd av Jordbruksverket med godkänt resultat, för den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med djur. Utbildningen ska omfatta kunskap om alla de djurslag som omfattas i handeln.

 De som yrkesmässigt säljer sällskapsdjur (gäller inte hund och katt) ska vid överlåtelsen lämna ett faktablad, med skriftlig information om djuret och dess skötsel, till mottagaren av djuret. Det finns också reglerat vad detta faktablad ska innehålla för information.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem