Hoppa till huvudinnehåll

Oacceptabelt att överge djur

Djur ska inte utsättas för sådant som inte ligger i deras intresse. Men alltför ofta blir de betraktade som slit- och slängvaror. Djurens Rätt anser att det är oacceptabelt att göra djur hemlösa så att de kan tvingas leva under svåra förhållanden.

Att medvetet överge ett djur är ett brott mot djurskyddslagen även om det inte med full tydlighet framgår. I dag finns det krav på tillräcklig tillsyn vilket är ett indirekt förbud mot att överge djur. I Europarådets konvention om sällskapsdjur (art. 3.2 Nobody shall abandon a pet animal) vilket Sverige förbundit sig att följa, finns ett uttryckligt förbud mot att överge djur. Att överge djur kan också vara djurplågeribrott, enligt 13 kap 16 § i brottsbalken. Om man hittar ett djur som troligen är övergivet bör man kontakta närmaste polismyndighet.

I Djurskyddslagsutredningen föreslås att det införs en tydlig bestämmelse i djurskyddslagen med lydelsen "Djur får inte överges".

Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån från 2012 visar att antalet katter i Sverige uppgår till cirka 1,2 miljoner. Det är sannolikt att det finns ett okänt antal katter som inte räknats med i studien och som är förvildade tamkatter eller lever som ladugårdskatter. Hur många hemlösa katter det finns i Sverige är oklart, men 40 000 är en siffra som nämnts (Manimalisrapporten, 2000).

Hundar släpps inte ut för att klara sig själva i samma utsträckning som katter och smådjur men de riskerar att avlivas av olika orsaker. Det kan vara hundar som omhändertagits av myndigheter, hundar som familjen "tröttnat" på, hundar som hamnar i kläm av sociala skäl som separationer, allergier, dödsfall med mera. Enligt Jordbruksverkets hundregister finns det i dag totalt 774 125 registrerade hundar. Även här finns ett mörkertal eftersom alla inte registreras på Jordbruksverket trots att det är lag på det. Enligt Statistiska Centralbyråns statistik från 2012 finns det 784 000 hundar.

Även hästar kan behöva nya hem och det finns organisationer som specifikt hjälper hästar. Det kan vara djur som omhändertagits på grund av vanvård av myndigheter och det kan vara djur som köpts loss av föreningar som vill ge hästarna ett bättre liv. Enligt Jordbruksverket uppgick antalet hästar i Sverige år 2010 till 362 700. Det genomsnittliga antalet hästar per 1 000 invånare uppgår till 39 stycken.

Det finns ingen säkerställd statistik på antal övriga familjedjur. En rapport från Manimalis från 1999 som bygger på uppskattningar från marknadsundersökningar, foderproducenter, myndigheter och föreningar uppskattade att det fanns 3,26 miljoner "övriga familjedjur" (exklusive akvariefiskar). I "övriga familjedjur" ingår kaniner, fåglar, möss, råttor, reptiler, sköldpaddor med flera.

Det uppskattades att det fanns 4,5 miljoner akvariefiskar. Djurens Rätt får information om upphittade marsvin, fåglar, kaniner och i bland även exotiska djur som sköldpaddor.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem