Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Blixtaktion
Sverige - satsa mer på djurfri forskning!

Sverige - satsa mer på djurfri forskning!

Hundratusentals djur utsätts för djurförsök i Sverige varje år. Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren. Vi uppmanar Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken!

Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut flera av de djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). Det ska också utarbetas 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden.

Nederländarnas regering efterlyser samarbete med andra länder. Här kan Sverige fylla en viktig roll!

Sverige bör utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden.

Sverige bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning!

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem