Hoppa till huvudinnehåll
Blixtaktion
StopTheTrucks

StopTheTrucks

Djurens Rätt driver en kampanj som lyfter djurtransporterna inom EU och uppmanar branschen och den svenska regeringen att agera. Det krävs en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport och ett stopp för exporten av levande djur.

Varje år transporteras ungefär 1,4 miljarder djur i Europa. Avstånden är långa och förhållandena ofta fruktansvärda. EU-lagstiftningen för djurtransporter har fått hård kritik från djurskyddsorganisationer och allmänhet. Idag finns t.ex. ingen övre maxgräns för hur länge transporterna får pågå, och ett alltför stort tolkningsutrymme för en effektiv efterlevnad av reglerna. Djurens Rätt anser att transporttiden måste begränsas till max åtta timmar för däggdjur och fyra timmar för fjäderfän.

Även i Sverige orsakas allvarliga djurskyddsproblem av transporterna. Varje år dör omkring 200 000 djur, de flesta kycklingar och hönor, i samband med transporter till slakt i Sverige. Djurens Rätt vill se skärpta nationella regler med en maximal transporttid på fyra timmar för kycklingar och hönor på väg till slakt. Det, i kombination med mekaniskt ventilerade fordon, skulle kunna minska dödligheten avsevärt.

Förra året exporterades dagligen över 15 000 fåglar från Sverige för att antingen födas upp eller slaktas i ett annat land. De senaste fem åren har drygt 70 000 grisar och nötdjur exporterats till andra länder. Så fort Sveriges gränser har passerats gäller inte längre den nationella tidsgränsen på max åtta timmar, utan djuren kan transporteras betydligt längre.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem