Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

39 791 personer i upprop för att stoppa förslag om pilbågsjakt

39 791 personer i upprop för att stoppa förslag om pilbågsjakt
Djurens Rätt etolog Anna Harenius och förbundsordförande Camilla Björkbom tillsammans med Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I juni kom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel i Sverige där jakt med pil och båge föreslogs bli tillåtet. Förslaget har mött kraftig kritik och ett upprop som startades av Djurens Rätt har nått nästan 40 000 namnunderskrifter. Idag lämnades de över till Näringsdepartementet.

Djurens Rätt vill att Naturvårdsverket drar tillbaka förslaget om att tillåta bågjakt.

– Det är tydligt att förslaget om att tillåta pilbågsjakt saknar folkligt stöd. Vi behöver inte fler sätt att döda vilda djur på. Dessutom så saknar förslaget helt en konsekvensanalys ur ett djurskyddsperspektiv, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

I Djurens Rätts remissyttrande till Naturvårdsverket konstateras att det föreligger en risk för att skadeskjutningar ökar vid pilbågsjakt jämfört med jakt med gevär. Det saknas också en konsekvensutredning kring valet av arter som föreslås få skjutas med pilbåge.

– Det finns osäkerheter kring om större eller mindre arter skadeskjuts mest med pilbåge och därför bör inga arter godkännas. Speciellt inte innan en ordentlig utredning gjorts, säger Anna Harenius, etolog och sakkunnig på Djurens Rätt.

Förslaget som nu har varit ute på remiss har föreslagits träda i kraft i januari 2019.

Läs hela Djurens Rätts remissyttrande

Djurens Rätts Sebastian Wiklund intervjuas i TV4 om bågjakten

Läs allt vi skrivit om pilbågsjakten

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | fd kommunikationschef

18 september 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem