Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Banbrytande seger för miljontals djur

En historisk framgång för miljontals djur kom den 30 juni när EU-kommissionen meddelade att de stödjer medborgarinitiativet End the Cage Age. Initiativet är ett samarbete mellan Djurens Rätt och 170 andra organisationer och om det går igenom hela vägen innebär ett förbud mot att hålla djur i bur inom lantbruket i EU.

Efter att EU-parlamentet röstade för medborgarinitiativet End the Cage Age tidigare i juni var förhoppningarna höga inför EU-kommissionens besked. Och under en presskonferens den 30 juni meddelade kommissionen att de kommer lägga fram ett lagförslag om ett förbud mot burar inom lantbruket i EU under 2023. Målet är att burarna ska fasas ut till år 2027.

– Att en lagstiftningsprocess drar igång för att fasa ut burarna inom lantbruket saknar motstycke! Det är enormt stort att EU-politikerna enas om att burhållning av djur ska få ett slut. Detta kommer förändra livet för miljontals djur varje år och är det största som hänt inom politiken för djuren i modern tid, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Stella Kyriakide

Under presskonferensen sa Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, att kommissionen var imponerade över den professionalism och det engagemang som fanns hos organisationerna bakom initiativet. Hon sa också att djurskydd är prioriterat för kommissionen och kommer att fortsätta vara det.

The end goal is crystal-clear - a cage-free environment for millions of animals.
- Stella Kyriakides, EU-kommissionär

End the Cage Age är det första framgångsrika medborgarinitiativet som rör förbättrat djurskydd inom EU någonsin.

Djurens Rätt har under lång tid drivit frågan om att burhållning av djur ska förbjudas, både i Sverige och i EU. Under 2019 samlade organisationen in närmare 50 000 underskrifter till initiativet, som lämnades över till EU-kommissionen hösten 2020.

Sätts lagförslaget i verket innebär det att ett liv i bur är slut för över 300 miljoner grisar, hönor, kalvar, kaniner, ankor och vaktlar inom livsmedelsproduktionen i EU:s medlemsländer årligen. I Sverige innebär det slutet för hönor i bur.

Idag är en historisk dag! Tack vare alla som engagerat sig i initiativet kan över 300 miljoner djur få leva ett burfritt liv inom en mycket snar framtid. Nu blir vår uppgift att driva på lagstiftningsprocessen.
- Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt

Nu går initiativet vidare i lagstiftningsprocessen där bland annat ministerrådet kommer att involveras. De positiva tongångarna från EU-kommissionen och EU-parlamentet är ett stort kliv på vägen mot en lagstiftning som respekterar djurs rättigheter.

End the Cage Age - tidslinje i politiken

September 2018 - Startskottet för medborgarinitiativet

Den 25 september går startskottet för medborgarinitiativet End the Cage Age, ett initiativ där mer än 140 organisationer från olika EU-länder gått samman för att skrota burarna för Europas lantbruksdjur. För att initiativet ska lyckas krävs minst en miljon underskrifter.

September 2019 - Namninsamlingen avslutas

Ett år efter att startskottet gick stängs insamlingen av namn och uppropet avslutas. Under dessa 12 månader har 1,4 miljoner underskrifter samlats in varav närmare 50 000 samlats in av Djurens Rätt i Sverige.

Oktober 2020 - Initiativet End the Cage Age lämnas in till kommissionen

Den 2 oktober 2020 överlämnas medborgarinitiativet End the Cage Age till kommissionen. Initiativet är med sina 1,4 miljoner underskrifter från 18 länder det tredje mest framgångsrika någonsin och det första som rör stärkt djurskydd som lyckas ta sig hela vägen fram till kommissionen som därmed måste ta ställning till initiativet.

Februari 2021 - 140 forskare i upprop mot burarna

Den 23 februari skriver Jane Goodall och 140 forskare ett öppet brev till kommissionen med en vädjan om att stödja End the Cage Age. Forskarna är eniga om att ett liv i bur innebär ett enormt lidande.

April 2021 - Hearing i EU-parlamentet

Den 15 april anordnas en hearing i EU-parlamentet tillsammans med initiativtagarna. Under hearingen ges initiativtagarna möjlighet att presentera initiativet och diskutera frågan med ansvarig kommissionär och med parlamentariker. Bo Algers, veterinär och professor emeritus från Sverige, är en av de som håller föredrag under hearingen.

Maj 2021 - EU:s jordbruksutskott ställer sig bakom initiativet

Den 21 maj röstar EU:s jordbruksutskott för medborgarinitiativet End the Cage Age. Utskottet tar fram en resolution om att End the Cage Age bör förverkligas genom att kommissionen tar fram ett lagförslag där burar ska fasas ut och förbjudas till år 2027. Resolutionen innebär en kraftfull uppmaning till kommissionen där utskottet ger sitt fulla stöd till initiativet.

Juni 2021 - EU-parlamentet ställer sig bakom initiativet

Den 10 juni röstar EU parlamentet för resolutionen med uppmaningen till kommissionen att ta fram ett lagförslag för att förbjuda burar i EU. Hela 558 parlamentariker röstar för resolutionen och endast 37 röstar emot. I och med detta skickar parlamentet en kraftfull signal till kommissionen att ta fram ett skarpt lagförslag. Parlamentet lägger också in en uppmaning till kommissionen att i samband med End the Cage Age också föreslå förbud mot Foie Gras, alltså tvångsmatning av ankor.

Juni 2021 - Kommissionen ger besked

Idag, den 30 juni 2021, meddelar kommissionen att de kommer att lägga fram ett lagförslag under 2023 rörande End the Cage Age och att de kommer att föreslår ett förbud mot burhållning av djur inom lantbruket. Kommissionen motiverar beslutet med att engagemanget för djuren växt och att EU behöver göra mer. Ansvarig kommissionär säger vidare att målet nu är glasklart: burarna ska bort.

Vad händer nu?

Nu påbörjas den ordinarie lagstiftningsprocessen där en konsekvensutredning först ska genomföras och förslaget sedan ska diskuteras och förhoppningsvis antas av kommissionen, ministerrådet och parlamentet. Då parlamentet och kommissionen redan har givit positivt besked i frågan om att fasa ut burarna är det upp till bevis om också ministerrådet är beredda att ställa sig bakom End the Cage Age och ta det hela vägen i mål.

Parallellt med hela den långa processen som beskrivs ovan så har Djurens Rätt arbetat med att påverka politiker att ta ställning mot burar. Genom skrivelser, debattartiklar, möten med förtroendevalda och upprop har vi drivit frågan ända hit. Kom med oss, bli medlem och gör skillnad för djuren redan idag! 

Linn Åkesson

Linn Åkesson | Kommunikationschef

30 juni 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem