Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Brister på över hälften av Sveriges minkfarmer

Två vita minkar i gallerbur med nosarna mot gallerväggen
Minkar som hålls för päls lever hela sina liv i gallerburar.

Under 2017 utfördes endast 19 inspektioner av Sveriges 70 minkfarmer. Djurens Rätt har begärt ut protokoll från inspektionerna och över hälften påvisar brister i djurskyddet. Länsstyrelserna vet egentligen inte exakt hur många minkfarmer det finns i landet, men det uppskattas att över en miljon minkar dödas för sin päls varje år i Sverige.

Av de 19 inspektioner som ägde rum förra året så klarade sig endast nio utan anmärkningar om brister. Detta trots att nästan alla inspektioner var anmälda i förväg.

– Det är anmärkningsvärt att inspektionerna år efter år kan visa på stora brister i djurskyddet utan att politikerna agerar, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

Nästan hälften av landets minkfarmer finns i Blekinge och förra året utfördes sex inspektioner i området och endast en farm klarade sig utan anmärkning.

På en av minkfarmerna saknades både ansökan om att bedriva verksamhet samt den utbildning som krävs. Farmen använde sig inte av de etageburar som krävs enligt dagens föreskrifter och dessutom hade inget veterinärbesök, vilket också är ett krav, genomförts. Avsaknaden av veterinärbesök återkommer på flera av farmerna som inspekterats. På en farm var det för lite eller saknades helt strö i burarna och i Blekinge har Länsstyrelsen, precis som tidigare år, sekretessbelagt alla brister med hänvisning till att enskild kan lida skada om uppgifterna röjs.

Vid sidan av förslaget till ny djurskyddslag ligger just nu ett uppdrag hos Jordbruksverket att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen, detta ska redovisas i början av nästa år. 

– Regeringen har konstaterat att minkfarmning är en bransch som fått mycket kritik och där det finns anledning att ifrågasätta om den följer djurskyddslagen, därför är det bra att regeringen tillsätter en utredning även om det redan finns gott om underlag om bristande välfärd inom pälsdjursfarmningen, säger Camilla Bergvall.

Här gjordes inspektionerna 

Länets totala antal farmer

  • Blekinge - 6 (ca. 35)
  • Skåne - 2 (5)
  • Västra Götaland - 8 (15)
  • Jönköping - 1 (5)
  • Kalmar - 1 (1)
  • Kronoberg - 1 (1)
  • Halland - 0 (1)
  • Västerbotten - 0 (2)
  • Östergötland - 0 (1)

I övriga län uppger Länsstyrelserna att det inte finns några minkfarmer.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | fd kommunikationschef

1 juni 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem