Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Danmark uppnår miljömål efter nedlagd minkindustri

Foto: Andrew Skowron

Under 2021 har minkfarmningen i Danmark stängs ner, och beslutet är inte bara glädjande för de minkar som slipper födas upp till ett liv i gallerburar - det är även glädjande för miljön.

Ammoniak är en gas som bidrar till bland annat försurning av mark och vatten, övergödning och bildar hälsoskadliga partiklar. Varje år har den danska minkuppfödningen släppt ut 4 000 ton ammoniak, vilket motsvarar mellan 5 och 10 procent av utsläppen av ammoniak i Danmark varje år.

Dessa utsläpp upphör dock när den danska minkuppfödningen har lagts ner under 2021. Och i med och detta lever Danmark på plötsligt upp till EU:s direktiv och att medlemsländerna ska minska sina utsläpp av ammoniak från lantbruksnäringen.

– Ur naturens perspektiv är [nedläggningen av minkfarmerna] en god nyhet, säger Maria Reumert Gjerding, ordförande för Danmarks Naturfredningsforening till DR.

Pälsdjursfarmning är en dödlig industri. Varje år plågas och dödas mer än 100 miljoner djur runt om i världen för sin päls i intensiva produktionssystem. Men de trånga burarna orsakar inte bara ett lidande för djuren, utan har nu visat sig utgöra ett hot mot folkhälsan. Det är hög tid för ett globalt förbud mot pälsdjursuppfödningen, för djuren och för folkhälsan. Det är dags för Sverige att avveckla minkfarmerna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

5 januari 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem