Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

De 20 viktigaste händelserna för djuren under 2020

Foto: Shutterstock

2020 var ett annorlunda och utmanande år. Men 2020 var också ett ovanligt händelserikt år ur djurens perspektiv, med många viktiga och betydelsefulla framsteg. Här listar vi de 2020 viktigaste händelserna för djuren under året som gått.

Längst ner hittar du ett förslag på hur du kan se till att djuren fortsätter få det bättre även under 2021 och framöver.

Innehåll

 1. Allt färre hönor i burar i Sverige - en halvering på tre år
 2. Nu ska utekatter kastreras
 3. Minkfarmning förbjuds i Nederländerna och Danmark
 4. Köttkonsumtionen fortsätter minska
 5. Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering
 6. End the Cage Age-uppropet överlämnas till EU-kommissionen
 7. Jakt på ekorrar stoppades
 8. ICA ser över sina riktlinjer om burägg
 9. Fortsatt kamp för kors rätt till bete
 10. Förslag om skärpta straff för djurplågeri
 11. Sverige får behålla krav på bedövning vid slakt
 12. Labbodlat kött säljs för första gången
 13. Världens största auktionshus för päls lägger ner verksamheten
 14. En vegoburgare är fortsatt en vegoburgare i Europa
 15. Malmö utses till Sveriges djurvänligaste kommun 2020
 16. 80 000 djur räddades från plågsamma djurförsök
 17. 249 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar
 18. EU-parlamentet tillsätter undersökningskommitté om djurtransporter
 19. Stockholm Fashion Week blev pälsfria
 20. Världens mest ensamma elefant är inte längre ensam
Allt färre hönor i burar i Sverige - en halvering på tre år

1. Allt färre hönor i burar i Sverige - en halvering på tre år

Från december 2017 till december 2020 har antalet hönor som sitter i burar i Sverige minskat från 13 till 5 procent – omräknat i individer innebär det att det antalet hönor i burar nu är nere på en halv miljon. Fortfarande många hönor men glädjande nog blir de allt färre.

Utvecklingen går år rätt håll! Under de senaste åren har mer än 70 företag verksamma i Sverige sagt nej till burarna efter samtal med Djurens Rätt. Detta har gjort att andelen hönor i burar har halverats på bara tre år.
- Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt

Nu ska utekatter kastreras

2. Nu ska utekatter kastreras

Jordbruksverket beslutade under året om nya regler för katter, regler som började gälla den 15 juni. En viktig del i de nya reglerna är att det nu råder tuffare krav på att den som har en katt måste se till att katten, eller katterna, inte förökar sig oplanerat. I praktiken innebär det att katter som rör sig fritt utomhus ska vara kastrerade.

Att det nu blir tydligt att katters reproduktion måste begränsas är mycket glädjande och något vi arbetat för. Det är oerhört viktigt i arbetet för att minska lidandet som är förknippat med att så många katter är hemlösa.
- Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt

Minkfarmning förbjuds i Nederländerna och Danmark

3. Minkfarmning förbjuds i Nederländerna och Danmark

Coronapandemin har haft stor påverkan på mycket under året. Den har skapat en diskussion om kopplingen mellan pandemier och djurhållning, en diskussion som säkerligen kommer pågå under många år framöver.

Det var också pandemin som resulterade i att Nederländerna och Danmark införde förbud mot minkfarmning. I Nederländerna fanns sedan tidigare ett beslut som sköts fram, medan Danmark antog ett tillfälligt förbud under 2021. I väntan på politisk handlingskraft riskerar nu Sverige – där det i dagsläget finns kvar 34 minkfarmer – bli en tillflyktsort för en sjunkande global minkindustri. Men förhoppningsvis kan förbuden i Danmark och Nederländerna bli en inspiration för fler länder, bland annat Sverige.

Köttkonsumtionen fortsätter minska

4. Köttkonsumtionen fortsätter minska

Oavsett om det är en pandemi-effekt, ett ihärdigt kampanjande av Djurens Rätt eller en fortsatt grön omställning så är det tydligt att köttkonsumtionen fortsätter minska i Sverige. En halv miljon färre individer konsumerades under första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period året innan, och minskningen fortsatte under året - särskilt när det gällde kycklingar och grisar. När 2020 går mot sitt slut går det att konstatera att allt fler svenskar väljer allt mer vego.

Det är otroligt glädjande att färre djur föds upp i köttindustrin för svenskars konsumtion. Fler får upp ögonen för att köttindustrin är problematisk inte bara rent etiskt utan även när det kommer till klimat- och smittskyddsperspektiv.
- Moa Richter Hagert, kommunikationschef på Djurens Rätt

Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering

5. Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering

Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering med 15 miljoner kronor årligen fram till och med år 2023. Det meddelades den 21 september då statsbudgeten för 2021 presenterades. Det arbete som 3R-centret bedriver är centralt för att samla kunskap och driva på arbetet med de tre R:en - att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsöken i Sverige.

Att 3R-centret ska kunna fortsätta verka med minst de resurser som centret hittills har haft är en fråga som Djurens Rätt arbetat aktivt med under 2020 då finansieringen enligt tidigare beslut skulle löpa ut i år. Därför känns det här beskedet som en stor seger.
- Sebastian Wiklund, enhetschef för politiskt arbete och sakfrågor på Djurens Rätt

End the Cage Age-uppropet överlämnas till EU-kommissionen

6. End the Cage Age-uppropet överlämnas till EU-kommissionen

Den 2 oktober överlämnades det historiska medborgarinitiativet End The Cage Age till EU-kommissionen. Initiativet, som skrivits under av 1,4 miljoner EU-medborgare, handlar om att förbjuda burhållningen av djur inom lantbruket. Idag hålls över 300 miljoner grisar, hönor, kaniner, ankor, vaktlar och kalvar i burar runt om i EU.

Att få stopp på burhållningen väcker ett enormt engagemang hos befolkningen inom EU, vilket medborgarinitiativet tydligt visar. Många reagerar starkt på bilder av hur det ser ut i industrierna idag där djur hålls i trånga burar där de ibland inte ens kan vända sig om.
- Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt

Jakt på ekorrar stoppades

7. Jakt på ekorrar stoppades

Reaktionerna på att Naturvårdsverket föreslog allmän jakttid på ekorrar och hermeliner var många under början av 2020. Djurens Rätt var en av remissinstanserna som protesterade mot förslaget - vilket Naturvårdsverket lyssnade på. Ekorrar får fortsätta leva fritt utan risk att jagas.

Vi är tacksamma för att Naturvårdsverket lyssnat på de röster som motsatt sig förslaget om fri jakt på ekorrar och kommer fortsätta jobba för de andra djurslag som riskerar att fara illa.
- Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt

ICA ser över sina riktlinjer om burägg

8. ICA ser över sina riktlinjer om burägg

I mitten av mars inledde Djurens Rätt en informationskampanj för att få ICA, Sveriges största livsmedelskedja, att helt slopa buräggen. I maj meddelade ICA att de kommer att se över sina riktlinjer för att få ett stopp för försäljning av burägg i samtliga av ICA:s butiker.

I Sverige hålls omkring 8 miljoner hönor i äggproduktion, varav nära en tiondel av dem i burar så små att de inte ens kan sträcka ut sina vingar.

ICA är inte bara Sveriges största livsmedelskedja utan även de som har varit sist med att säga nej till burägg. Men nu, tack vare påtryckningar från djurvänner och konsumenter, så har ICA satt igång en process för att fasa ut buräggen, ett mycket glädjande besked för alla de hönor som fortfarande hålls i burar.
- Emma Bäckström, kampanjkoordinator på Djurens Rätt

Fortsatt kamp för kors rätt till bete

9. Fortsatt kamp för kors rätt till bete

Den så kallade Arlagården som avslöjades i SVT i januari var bara en av 210 kontrollerade gårdar som bröt mot djurskyddslagen under år 2019, det handlade bland annat om smutsiga, skadade, sjuka och magra kor. Men avslöjandet var inte den enda fråga gällande kor inom mjölkproduktionen som var aktuell under 2020.

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, tog under året också ett beslut om att arbeta för att kraftigt försämra kors rätt till bete utomhus, ett beslut som Djurens Rätt är starkt kritiska till.

Det går inte att ersätta vad det innebär att beta färskt gräs och stå och röra sig på mjuk mark istället för hårda och ofta hala golv. Utevistelse på betesmark ger också en helt annan möjlighet till sociala interaktioner, även för kor i lösdrift.
- Linda Björklund, sakkunnig och etolog på Djurens Rätt

Förslag om skärpta straff för djurplågeri

10. Förslag om skärpta straff för djurplågeri

Grovt djurplågeribrott, med ett maximalt straff på fyra års fängelse, ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Det var huvudförslaget när landsbygdsminister Jennie Nilsson i februari tog emot utredningen om straff vid brott mot djur. Förslaget är något som Djurens Rätt har framfört under lång tid.

Vi har sett behovet av skärpta straff länge eftersom det är ett problem att brott som begås mot djur prioriteras ned av rättsväsendet. Att utredningen uttryckligen säger att de grövsta brotten ska prioriteras och få större genomslag är viktigt.
- Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt

Sverige får behålla krav på bedövning vid slakt

11. Sverige får behålla krav på bedövning vid slakt

Djurens Rätt varnade under året för att Sveriges förbud mot slakt utan bedövning har stått på spel. Bakgrunden var att EU-domstolen skulle uttala sig i frågan om medlemsländernas rätt att ha, och införa, regler mot obedövad slakt. Den 17 december meddelade EU-domstolen att Sveriges förbud fortsätter gälla, ett principiellt viktigt beslut.

Jag är mycket lättad över dagens besked från EU-domstolen, vi kommer fortsätta att bevaka frågan och agera vid behov.
- Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt

Labbodlat kött såldes för första gången

12. Labbodlat kött säljs för första gången

Singapore blev under 2020 det första land i världen som tillät försäljningen av labbodlat kött. Det odlade köttet har potential att radikalt minska antalet djur som föds upp och slaktas, och ses av många som att det kommer förändra framtidens köttkonsumtion i grunden.

Djurens Rätt förhåller sig försiktigt positiva till den framtida utvecklingen då dessa produkter kan tänkas nå en målgrupp som inte tilltalas av växtbaserad mat och som ersätter ett kött med ett annat. I dagsläget kvarstår dock flera utmaningar att lösa (utmaningar vi skriver om här) .

Världens största auktionshus för päls lägger ner verksamheten

13. Världens största auktionshus för päls lägger ner verksamheten

Kopenhagen Fur, världens största auktionshus för päls, tog under 2020 ett beslut om att stänga ner. Auktionshuset bildades 1930, har idag 300 anställda och omsätter 5,2 miljarder danska kronor. Exakt vad nedläggningen - en konsekvens av nedstängningen av den danska minkuppfödningen – kommer innebära återstår att se. Men att världens största auktionshus för päls lägger ner verksamheten är ett tecken i tiden.

En vegoburgare är fortsatt en vegoburgare i Europa

14. En vegoburgare är fortsatt en vegoburgare i Europa

En liten sak kan tyckas, men när ändringsförslag 165 - som skulle inneburit att en vegoburgare inte längre får kallas vegoburgare - röstades ner av EU-parlamentet var det en seger för det sunda förnuftet, för djuren, klimatet och för konsumenterna.

Hade ändringsförslaget gått igenom hade det gjort det svårare för den konsument som vill välja vego, inneburit långtgående inskränkningar från EU:s sida i ländernas självbestämmanderätt och riskerat försvåra och fördröja den viktiga utvecklingen mot ett hållbart jordbruk och mot mer växtbaserat, sa Sebastian Wiklund, politisk chef på Djurens Rätt.

När det gäller EU:s nya jordbrukspolitik i stort finns dock fortsatt mer att önska.

Malmö utses till Sveriges djurvänligaste kommun 2020

15. Malmö utses till Sveriges djurvänligaste kommun 2020

När Djurens Rätt i maj släppte sin årliga rankning Djurvänlig kommun utsågs Malmö till Sveriges djurvänligaste kommun för 2020. För att nå en topplacering krävs både seriösa satsningar på att utöka andelen växtbaserad mat och högt ställda djurskyddskrav vid upphandling, något Malmö visat att de är benägna att göra.

De beslut som tas i kommunerna har potential att påverka väldigt många djur och därför gläder jag mig över det stora intresset från kommunernas sida att utvecklas framåt. Vi märker också att det finns en stor efterfrågan på information om vilka beslut ens kommun har tagit i olika djurrelaterade frågor.
- Cecilia Mille, sakkunnig på Djurens Rätt och ansvarig för undersökningen

80 000 djur räddades från plågsamma djurförsök

16. 80 000 djur räddades från plågsamma djurförsök

Minst 80 000 djur har räddats från plågsamma djurförsök för kemikalier i Europa tack vare insatser från European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt ingått som en av medlemsorganisationerna. Djurens Rätt har även bidragit med extra finansiering till projektet.

Det här är ett jätteviktigt arbete som påverkar tiotusentals djurs liv och vi är väldigt glada över att vara en del av detta. Att så många djurförsök vid en granskning visade sig vara onödiga lyfter också vikten av en snabbare övergång till djurfria metoder.
- Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt

249 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar

17. 249 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar

De färgglada fjädrarna som pyntas på flera håll under påsktider kommer från fåglar. Påsken 2019 valde 207 kommuner att inte pynta med fjädrar, till i år har den siffran ökat till hela 249.

Det är glädjande att fler kommuner bidrar till ett minskat lidande för djuren på det här sättet. Att välja bort fjädrar innebär dessutom inte att påsktraditionen med pyssel och pynt försvinner. Istället för fjädrar från plågade fåglar går det att göra påskpynt djurvänligt med andra material.
- Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt

EU-parlamentet tillsätter undersökningskommitté om djurtransporter

18. EU-parlamentet tillsätter undersökningskommitté om djurtransporter

Den 19 juni röstade EU-parlamentet för att tillsätta en kommitté om djurtransporter. Djurens Rätt har i samarbete med Eurogroup for Animals arbetat för att det skulle bli verklighet. Kommittén blir viktig för att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg i arbetet för att minska lidandet i samband med djurtransporter inom och utanför EU.

Det här är en delseger i arbetet som pågått i så många år och där Djurens Rätt varit en av de drivande krafterna, mot det enorma lidande som djur utsätts för vid transporter i och utanför EU. Kommittén behövs för att de nya reglerna i så hög grad som möjligt ska ta hänsyn till djurens behov.
- Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt

Stockholm Fashion Week blev pälsfria

19. Stockholm Fashion Week blev pälsfria

Genom påverkansarbete från Djurens Rätt och andra djurrättsorganisationer internationellt har vi bidragit till att Amsterdam Fashion Week och London Fashion Week sedan tidigare tagit beslut om att sluta med päls. 2020 blev året då även Stockholm Fashion Week tog ställning för djuren. Att en så etablerad modeaktör tar ställning för djuren är en milstolpe som skickar en tydlig signal - djur är inte kläder!

Världens mest ensamma elefant är inte längre ensam

20. Världens mest ensamma elefant är inte längre ensam

Mitt bland stora frågor, statistik och trender finns också individer, individer som elefanten Kaavan. Kaavan har kallats världens mest ensamma elefant och i mer än 30 år han levt isolerad på en djurpark i Pakistan. Men i slutet av november flyttades Kaavan äntligen till ett reservat i Kambodja där han får leva mer som en elefant ska göra, och för första gången på åtta år fick han träffa en annan elefant.

Två djurindivider många lärt känna och beröras av gick dock bort under året. Dels gäller det delfinen Honey, som övergavs på en djurpark i Japan. Och även Arthur, gatuhunden som slog följe med det svenska laget i multisport-VM i Ecuador 2014, en resa som inte slutade förrän han var i Sverige med sin nya familj.

Förutom detta hände förstås mycket annat under 2020: som ett rekordstort intresse för Veganuari, att Burger King blivit buräggsfria och att ett land som Frankrike förbjudit både pälsdjursfarmer, vilda djur på cirkus och delfinarier.

Djurens Rätt fortsätter arbeta för alla djurs rättigheter, såväl de djur som får ett namn och som vi lär känna, som alla de djur som försvinner in mängden kycklingar, minkar, grisar, laboratoriemöss eller hemlösa katter som aldrig får en chans.

Tillsammans gör vi skillnad för djuren, tillsammans står vi alltid på djurens sida.

Djurens Rätts verksamhet finansieras av gåvor och medlemskap. Med din hjälp kan vi informera allmänheten om djurens situation och skapa opinion. Vi kan påverka de som har makt att förändra.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

27 december 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem