Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätt kritiskt till förslag om nya betesregler

Djurens Rätt har tagit del av och svarat på Jordbruksverkets remiss om ändringar i de föreskrifter som reglerar hur och när nötdjur ska hållas på bete

Jordbruksverket föreslår att en definition av bete införs. Det är positivt att det tydliggörs att djuren på bete ska kunna utföra sitt naturliga betesbeteende.

Enligt förslaget ska nötdjur som hålls för mjölkproduktion fortsättningsvis "anses hållna ute i ett dygn om de under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på minst 6 timmar". Märkligt anser vi, eftersom sex timmar endast är en fjärdedel av ett dygn och borde räknas som just det.

De föreslagna ändringarna innebär vidare att det minsta antalet tillåtna dagar som djur som hålls för mjölkproduktion får hållas utomhus inte minskar. Vad som menas med utevistelse definieras dock inte och minimiantalet av dagar som djuren ska hållas på bete (och inte bara utomhus) minskas: från 4 till 2 månader i södra Sverige, från 3 till 2 månader i mellersta Sverige och från 2 till 1 månad i norra Sverige. Det är en allvarlig försämring eftersom betet har så positiva effekter ur ett djurskyddsperspektiv.

Nuvarande krav på journalföring över när djuren hållits inne av olika anledningar under betesperioden, tas bort i förslaget. Stryks görs också listan över tillåtna anledningar att hålla korna inne. Det blir enligt förslaget istället helt och hållet upp till djurhållaren att avgöra vilka dagar korna ska hållas inomhus.

– Vi frågar oss hur det överhuvudtaget kommer vara möjligt för länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer att kontrollera att djuren hålls på bete och ges utevistelse i den omfattning lagstiftningen kräver, när krav på journalföring och betesplan helt tas bort, liksom punkterna med tillåtna anledningar att hålla korna inne, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationsansvarig

25 april 2016

Kor

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem