Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätt på riksdagsseminarium om växtbaserad mat i skola och förskola

Djurens Rätts Cecilia Mille med riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine och Magnus Manhammar.

Diskussionen om vegansk mat i skolan aktualiserades häromveckan i samband med att Göteborg Stad beslutade sluta servera detta till barnen - ett beslut som de senare drog tillbaka. Onsdagen den 4 mars arrangerades ett seminarium i riksdagen om just växtbaserad mat i skolan där Djurens Rätt deltog.

Bakom seminariet låg riksdagsledamöterna Magnus Manhammar (S) och Rebecka Le Moine (MP), tillsammans med Sara Burnett. Deltog gjorde bland annat Cecilia Mille, Djurens Rätts sakkunniga i livsmedelsfrågor, som under sin presentation lyfte behovet av nationella riktlinjer för kommuner för servering av vegansk mat i skola och förskola (i linje med den motion som lagts i riksdagen av Magnus Manhammar).

Djurens Rätts Cecilia Mille föreläser under riksdagens lunchseminarium.

Hon sammanfattade de argument som kommuner som nekar barn och elever veganskt oftast använder, argument som till stor del grundar sig i felaktiga tolkningar av lagstiftning och rekommendationer från myndigheter. Och presenterade färska siffror från Djurens Rätts pågående kartläggning Djurvänlig kommun och tipsade om hur en större andel växtbaserad mat samtidigt kan hjälpa de offentliga köken att tillgodose önskemål utifrån medicinska behov.

Under seminariet gav föreläsare med olika bakgrund och infallsvinklar sin bild av vad som behöver hända för att skolor och förskolor runt om i landet ska utöka andelen växtbaserad mat som serveras. Livsmedelsverket representerades av Anna-Karin Quetel, nutritionist och ansvarig för myndighetens nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Anna-Karin Quetel föreläser under riksdagens lunchseminarium.

Hon lyfte skolmåltiden som ett viktigt verktyg i utvecklingen mot mer hållbara måltider och poängterade vikten av mer grönt och mindre kött. I skenet av det som nyligen hänt i Göteborgs Stad, där förskoleförvaltningen försökte dra in serveringen av vegansk mat efter en felaktig tolkning av Livsmedelsverkets rekommendationer, var det positivt att Anna-Karin åter förtydligade att myndigheten absolut inte avråder från servering av veganskt i skola och förskola.

Magnus Naess, kock och tidigare kökschef på Globala gymnasiet, lyfte goda exempel från olika skolor som han arbetat med i egenskap av utbildare och föreläsare. Magnus har också skrivit kokboken Vegolyftet, som vänder sig till storkök som vill satsa på växtbaserad mat, och han delade med sig av sina erfarenheter av hur fördomar kan vändas till entusiasm med rätt verktyg i handen.

Läkaren Vendela Englund gav sin bild av hur krav på läkarintyg för att kommuner ska servera veganmat belastar vården i onödan, samtidigt som denna mat är den bästa för att motarbeta folksjukdomar som fetma och diabetes typ 2 – sjukdomar som kryper allt längre ner i åldrarna och nu drabbar barn på ett sätt som de tidigare inte gjort.

Petra Cavini delade med sig av sina erfarenheter som förskolekock under ett projekt för att utveckla intresset för växtbaserad mat bland föreskolebarn. Petra delade med sig av sina bästa tips för att väcka barns nyfikenhet och rekommenderade att göra barnen mer delaktiga i matlagningen.

Dietisten Sara Ask, som skrivit flera böcker med fokus på barn, slog hål på myter kring växtbaserat till barn och berättade om vilka näringsmässiga fördelar som finns.

Seminariet avslutades med att fyra elever från Globala gymnasiet – en gymnasieskola som serverar enbart vegetarisk mat och som vunnit Djurens Rätts pris Guldråttan för detta – berättade om hur deras syn på vego förändrats sedan de började på skolan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

5 mars 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem