Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätt uppmanar: utarbeta handlingsplan för utfasning av djurförsök!

Foto: Shutterstock

Djurens Rätt uppmanar regeringen att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för övergången till djurfri forskning. I fredags inföll Försöksdjurens dag och i samband med det avslutades det upprop där 34 724 personer ställt sig bakom denna uppmaning.

Idag har Djurens Rätt skickat en skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson. I denna skriver Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Bergvall:

”EU:s försöksdjursdirektiv är tydligt. Det slutliga målet för djurförsök är att ersätta alla försök på levande djur så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det. Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut flera av de djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier (studier som det finns internationella dokumentationskrav för). De ska också utarbeta 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden. Nederländernas regering efterlyser samarbete med andra länder, och här kan Sverige fylla en viktig roll. […]

Nya djurfria forskningsmetoder gagnar inte bara den vetenskapliga utvecklingen. Djurfria metoder har visat sig vara effektivare, mer tillförlitliga och billigare än de metoder där djur används. Dessutom skonas många djur från onödigt lidande. Många av försöken som görs på djur innebär stort lidande, ibland till och med innan försöken ens påbörjas.

Med anledning av detta uppmanar vi regeringen att ge Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i uppdrag att utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergången till djurfri forskning.

Inte bara för att minska det lidande som försöksdjuren utsätts för utan också för att säkra Sverige som en effektiv och innovativ forskningsnation.”

Djurens Rätt har sedan 1882 arbetat för alla de djur som utsätts för djurförsök. Vårt mål är samtliga djurförsök ska ersättas av djurfria metoder.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

28 april 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem