Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurförsök bakom stängda dörrar

Vad är det egentligen som händer på svenska djurförsöksanläggningar? Är vi säkra på att den typ av skandal som nyligen uppdagades på ett laboratorium i Madrid inte väntar på att upptäckas även bakom svenska försökslaboratoriers stängda dörrar?

I många fall är det tyvärr bara djuren och djurpersonalen som kan svara på det eftersom mycket få försöksanläggningar faktiskt blir kontrollerade.

Majoriteten av alla försöksdjur i Sverige hinner födas, utsättas för lidande och sedan avlivas utan att en djurskyddskontrollant någonsin besökt det företag eller universitet som utför djurförsöken.

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska Länsstyrelsen varje år kontrollera minst en tredjedel av djurförsöksanvändarna. Jordbruksverket kallar dessa användare för tillståndshavare.

År 2020 fanns det 212 tillstånd för användning av försöksdjur i Sverige. Länsstyrelserna skulle alltså utfört minst 71 kontroller av försöksdjursanvändare förra året men de klarade bara av att göra 25.

Det är alltså bara en knapp åttondel av alla användare som blivit kontrollerade. En användare kan dessutom ha flera försöksdjursanläggningar.

Det innebär att majoriteten av alla försöksdjur i Sverige hinner födas, utsättas för lidande och sedan avlivas utan att en djurskyddskontrollant någonsin besökt det företag eller universitet som utför djurförsöken.

För 10 år sedan antogs ett direktiv som sa att EU skulle ersätta djurförsök och att antalet djur som utsätts skulle minska. Idag kan vi konstatera att väldigt lite har hänt. Fortfarande utsätts mer än 23 miljoner djur för plågsamma djurförsök i EU:s medlemsländer. Nu kräver vi att EU agerar för att ersätta djurförsöken på riktigt.

Peter Hultgren

Peter Hultgren | Sakkunnig djurförsök

21 april 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem