Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurförsök i Sverige: Test av nya läkemedel på grisar

Foto: Cruelty Free International / Carlota Saorsa

På ett företag i Solna används grisar för att testa nya läkemedelskandidater. Grisarna injiceras eller sondas med läkemedel och blodprover tas före och efter att läkemedlet ges. Försöket klassas som avsevärt lidande på grund av att avbrytandetidpunkten - alltså när lidandet anses vara så stort att försöket på en individ måste avslutas - är ovanligt högt.

I ansökan om etiskt godkännande anger företaget att de arbetar med kontraktsforskning åt företag inom läkemedelsutveckling. 100 av de totalt 250 grisarna som ansökan avser kommer att få läkemedel som ska testas för systemisk toxicitet.

Försöken börjar med att blodprov tas på grisen och sedan administreras läkemedlet. Det kan till exempel göras genom injektion i muskler eller öga. I så fall sövs grisen först ner. Vissa läkemedel ges i stället genom rektal eller vaginal sond.

När grisen fått det nya läkemedlet observeras hen och fler blodprover tas i upp till 60 dagar. Sedan avlivas grisen genom överdos av narkosmedel och avblodning. Om grisen som fått läkemedlet visar tecken på “allvarlig toxicitet”, till exempel ansträngd andning i mer än ett dygn, 15 % viktnedgång, feber i mer än två dagar eller kraftiga rubbningar i magtarmkanalen i mer än 2 dygn avbryts försöken på den individen. Det innebär att den avlivas tidigare än planerat.

Var

Privat företag, Solna

Syfte

Pre-klinisk kontraktsforskning för ett stort antal läkemedelsföretag. Företagen arbetar med läkemedelsutveckling inom vitt skilda indikationsområden, där de vanligaste är inflammation, cancer, infektion, ögonsjukdomar samt rubbningar i matsmältningsorganen och ämnesomsättning.

Antal djur

Totalt 250 grisar över fem år.

För 10 år sedan antogs ett direktiv som sa att EU skulle ersätta djurförsök och att antalet djur som utsätts skulle minska. Idag kan vi konstatera att väldigt lite har hänt. Fortfarande utsätts mer än 23 miljoner djur för plågsamma djurförsök i EU:s medlemsländer. Nu kräver vi att EU agerar för att ersätta djurförsöken på riktigt.

Peter Stålborg

Peter Stålborg | Sakkunnig i djurförsöksfrågor

19 april 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem