Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurtransport med 220 grisar välte - alla grisar avlivas

Foto: Shutterstock

En djurtransport med 220 grisar välte idag på morgonen i Tomelilla kommun. Veterinär har beslutat att alla grisar ska avlivas.

Enligt SVT Nyheter tror Mats Nilsson, inre befäl på Räddningstjänsten Syd, att fordonet på grund av halkan har glidit av vägen och vält. En veterinär kom till platsen och beslutade om avlivning av alla grisar.

Det är inte första gången djurtransportbilar lastade med djur på väg till slakt välter. Djurens Rätt har flertalet gånger rapporterat om transportolyckor där djur drabbas.

Djuren är i en väldigt utsatt situation när de transporteras. När något inträffar i trafiken, som en olycka orsakad åtminstone delvis av halt väglag vilket verkar troligt i det här fallet, drabbas djuren allvarligt och det är ofta väldigt många individer det rör sig om. Även när ingen trafikolycka sker drabbas djuren i samband med transporterna till slakterierna, av stress och risk för skador och dödlighet. Djurtransporterna måste få ett slut, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Varje år transporteras fler än en miljard kycklingar, hönor, grisar, nötdjur, hästar, får och getter inom EU och till länder utanför EU. Transporterna kan pågå flera dagar eller till och med veckor och djuren utsätts för stort lidande som utmattning, uttorkning, sjukdomar och skador.

Djurens Rätt har i decennier arbetat för få ett slut på djurtransporterna, nationellt och på EU-nivå. EU-kommissionen har beslutat att göra en översyn av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå, inklusive reglerna om djurtransporter. Under 2023 ska ett förslag presenteras. I juni 2020 tillsattes EUs djurtransportkommitté (ANIT), med uppdrag att analysera hur EUs djurtransportregler implementerats och efterlevs. Kommittén ska den 2 december 2021 rösta om sina rekommendationer, vilka är viktiga för att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg i arbetet för att minska lidandet i samband med djurtransporter.

Djurens Rätt vill se:

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Max 8 timmars transporttid. Den maximala tiden bör vara max 4 timmar för fåglar och kaniner.

I årets julkampanj lyfter vi grisarnas situation i djurfabrikerna. Där lever de innehållsfattiga liv inomhus och utsätts sedan för plågsam koldioxidbedövning. Eftersom julen är en tid då många äter mycket griskött så är det extra viktigt att vi gör skillnad just nu. Vill du vara med och fira en jul som är snäll mot grisarna?

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

30 november 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem