Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Än en gång: nytt filmat material från vidriga djurtransporter

Foto: AWF|TSB

Nytt filmat material visar än en gång hur djur som i somras exporterades från Spanien till länder i Mellanöstern, utsattes för oerhört lidande. Djurens Rätt upprepar att både enskilda länder och EU måste agera nu för att få ett slut på djurtransporterna.

Organisationerna Animals International och Animal Welfare Foundation (AWF) har i samarbete med Igualdad Animal och Compassion in World Farming (CIWF) avslöjat det lidande som spanska djur utsatts för i samband med transporter till Mellanöstern under sommaren 2020.

Se filmen här - vi vill varna för obehagliga scener

Materialet visar djurtransporter som inte skulle ha fått äga rum, eftersom de höga sommartemperaturerna överskred de temperaturer som EUs djurtransportförordning anger som högst tillåtna vid sådana transporter. Vid hamnen i Cartagena var det mer än 34 grader varmt och organisationerna såg tecken på värmestress hos djuren som var instängda i lastbilar under många timmar innan de lastades på fartyg.

Filmerna visar hur rädda och utmattade djur vid hamnarna i Catagena och Tarragona flyttas med våldsamma metoder som är förbjudna enligt EUs djurtransportförordning. Djuren lyfts eller dras i sina huvuden, öron, ben och horn. Det var också tydligt att en del av de här djuren inte var i skick att transporteras alls eftersom de var allvarligt skadade, det skulle inte ha tillåtits att fortsätta transportera de djuren. En del djur föll i havet när de gjorde desperata försök att fly.

Under sommaren exporterades fler än 346 800 nötdjur och får från Spanien till Libyen, Algeriet, Turkiet, Jordanien, Saudiarabien och Marocko, för att slaktas där. Spanien är det EU-land som exporterar flest nötdjur och näst flest får. Rumänien exporterar flest får.

Precis som filmer och bilder under många år visat, exporteras djur från EU till länder utanför EU i många timmar och till och med dagar, under kritiska förhållanden. Vid ankomst slaktas ofta djuren på sätt som inte ens lever upp till de minimikriterier som OIE (World Organisation for Animal Health) satt upp.

Djurens Rätt i samarbete med Eurogroup for Animals, kräver:
 

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Max 8 timmars transporttid på EU-nivå. Den maximala tiden bör vara kortare för fåglar och så kallade uttjänta djur som till exempel hönor och suggor.
  • Fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.

Djurens Rätt arbetar med djurtransportfrågan både nationellt och på EU-nivå. I september 2017 överlämnades mer än 1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporterna, varav 140 000 från Sverige, utanför EU-parlamentet i Bryssel som en del av kampanjen #StopTheTrucks.

Vi har tidigare rapporterat om att EU-parlamentet i juni i år röstade för tillsättandet av en så kallad undersökningskommitté om djurtransporter. Kommittén ska undersöka EU-kommissionens och medlemsländernas ansvar vad gäller implementering av och efterlevnad av de gemensamma djurtransportreglerna. Kommittén blir viktig för att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg i arbetet för att minska lidandet i samband med djurtransporter inom och utanför EU.

Med din hjälp kan Djurens Rätt påverka mest där det gör störst skillnad för flest individer. Vårt mål är en lagstiftning som fullt ut respekterar alla djurs rättigheter men tyvärr är det långt ifrån dagens verklighet. Samhällsförändring tar tid men med din hjälp så kan vi göra skillnad!

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

23 oktober 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem