Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

End Pig Pain-uppropet överlämnat till EU-kommissionär Andriukaitis

I oktober avslutades uppropet för Europas grisar då mer än 1 miljon namnunderskrifter samlats in, en stor del av dem från Sverige. Idag överlämnades namnunderskrifterna till EU-kommissionen.

Miljoner grisar runt om i Europa utsätts för kastrering, svansklippning, tandklippning och tandslipning - trots att mycket av detta har varit förbjudet i EU i mer än 20 år. Under 16 månader har den EU-omfattande kampanjen End Pig Pain satt fokus på situationen för Europas grisar.

I oktober nådde kampanjen ett viktigt första delmål då uppropet hade samlat in mer än 1 miljon namnunderskrifter från som kräver ett stopp för de stympningar som grisarna i djurfabrikerna utsätts för.

Idag inträdde nästa delmål då namnen överlämnades till Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvarar för hälsofrågor och livsmedelssäkerhet - läs mer om överlämningen hos Eurogroup for Animals.

Samma dag, den 19 november, tillkännagavs det vid det fjärde mötet med EU-plattformen för djurskydd, att en plattforms-undergrupp för alternativ till kirurgisk kastrering av smågrisar ska skapas. Griskastrerings-undergruppens bildande har Djurens Rätt arbetat för och det är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet för alternativ till dagens rutinmässiga kirurgiska griskastrering, trots att undergruppen är en så kallad ”own initiative subgroup” vilket betyder att den inte är logistiskt eller ekonomiskt finansierad av EU-kommissionen.

På bilden syns den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) tillsammans Reineke Hameleers från Eurogroup for Animals, en koalition där Djurens Rätt ingår som en av de svenska medlemsorganisationerna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

19 november 2018

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem