Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

EU-domstolen: Rätt att förbjuda handel med sälprodukter

EU-domstolen har idag avslagit en överklagan från en grupp kanadensiska innuiter och sälhandlare att få fortsätta kommersiell handel med sälprodukter.

En sammanslutning av kanadensiska innuiter och sälhandlare har vänt sig till EU-domstolen och med en överklagan av förbudet mot handeln med sälprodukter, och en begäran att få fortsätta kommersiell handel med sälprodukter. Domstolen har idag avslagit överklagan. Domen har stor principiell betydelse.

Djurens Rätt har tidigare skrivit om ett överklagande från Kanada och Norge till världshandelsorganisationen WTO gällande förbudet mot handel med sälprodukter i EU. Nu står det klart att WTO kommer att behandla ärendet under en hearing i Genève 18-20 februari. Mer information om detta finns här

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

17 januari 2013

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem