Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

EU-domstolen rekommenderas att täppa till kryphål för djurförsök av kosmetika

En viktig rådgivande dom från generaladvokaten inom EU-domstolen framhåller vikten av ett förtydligande av djurförsöksförbudet för kosmetika.

Företag har försökt att använda djurförsök genom annan lagstiftning, såsom kemikalielagstiftningen REACH, för att saluföra kosmetika i EU, vilket undergräver avsikten med testförbudet för kosmetiska. Branschorganisationen European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) har försökt att begränsa förbudet till att endast gälla fall där djurförsök utförs specifikt med kosmetikaförordningen i åtanke. Generaladvokat Bobek rekommenderar idag att EU-domstolen avvisar denna tolkning och förespråkar att ingen ingrediens ska användas i kosmetika om företaget förlitar sig på djurförsök för att bevisa dess säkerhet.

– Djurens Rätt välkomnar detta viktiga uttalande. Vi är mycket glada över att generaladvokaten har föreslagit att företag inte ska kunna kringgå djurtestförbudet för kosmetika genom att testa på djur i enlighet med annan lagstiftning. Det är ett uppenbart kryphål för att sedan använda dessa data för att få tillgång till EU:s kosmetikamarknad. Vi uppmanar EU-domstolen att följa denna rekommendation, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationsansvarig

18 mars 2016

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem