Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

EU-regler för transport ska gälla även för transporter ut från EU

EU:s transportregler ska nu gälla även för transporter utanför unionen. En liten förbättring men långt ifrån tillräckligt anser Djurens Rätt.

EU har gemensamma regler för hur levande djur får transporteras. De innefattar bland annat regler om transporttider, pauser och utfodring av djuren. Nu har ett glädjande beslut tagits i EU-domstolen där det fastslås att dessa regler ska gälla även vid transporter från EU till länder utanför unionen.

Djurens Rätt välkomnar beslutet som kan leda till vissa förbättringar för djuren. Vi vill dock se, och arbetar internationellt för en ny förbättrad lagstiftning. Idag är det tillåtet att transportera de flesta vuxna djur i hela 28 timmar med en enda kort rast. Vi arbetar för att det ska införas en övre gräns på 8 timmars transporttid vilket är den tidsgräns som redan gäller i Sverige för slaktransporter. För fåglar arbetar Djurens Rätt för en maxtid på 4 timmars transport.

 Läs mer om Djurens Rätts internationella kampanj 8 Hours.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationsansvarig

24 april 2015

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem