Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Farliga kemikalier i päls

Analyser av sex pälsplagg köpta i Kinas finaste modekvarter har visat på potentiellt farliga koncentrationer av toxiska kemikalier. I ena fallet var det 250 gånger mer av ett ämne än vad som är tillåtet. En stor del av den päls som säljs i Sverige kan ha sitt ursprung i Kina.

"Toxi Fur: A global issue" som undersökningen heter är gjord på sex plagg som har undersökts för sex olika ämnen som är kända för att kunna orsaka hälsoproblem. Dessa innefattar fomaldehyd, polycykliska aromatiska kolväten, krom 5, alkylfenoletoxylater, azofärgämen och klorerade fenoler. Alla används i stor utsträckning vid behandling av råa djurhudar för att de ska kunna bli hållbara material.  

Alla sex prover som analyserades misslyckades med att leva upp både till de kinesiska och de internationella rekommendationerna för tillåten mängd. Fem av de sex plaggen levde inte upp till de strängare internationella lagkraven och fyra av de sex plaggen levde inte upp till de kinesiska lagkraven.

Alla plagg innehöll formaldehyd, krom VI, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), alkylfenoletoxylater (APEO + NPEO), azofarvestoffer och tungmetaller, inklusive bly. Resultaten speglar flera nyligen genomförda studier av farliga kemiska ämnen som utfördes i Europa. Tio europeiska länder undersökte 62 pälsplagg och fann även där högre nivåer än vad som är tillåtet på majoriteten av plaggen.

Rapporten, som är framtagen av organisationen ACTAsia tillsammans med Fur Free Alliance, föreslår nu att regeringar världen över fattar beslut om att stoppa användningen av giftiga kemikalier vid tillverkning av kläder och accessoarer. Detta på grund av de förödande effekter som exponering för toxinerna kan ha på människohälsan och miljön.

"Pälskragar som sitter på en barnjacka är nära ett barns ansikte och mun, dessa kemiska substanser som etoxylater kan absorberas direkt genom huden och i barns blod. De ämnen tar sig genom kroppen och lagras i fettceller och kan fortfarande uppvisa kroniska effekter som hormonstörningar ungefär 20 år senare."
- Jacob de Boer, professor i miljökemi och toxikologi

Lagstiftningen om användningen av giftiga kemikalier som finns i kläder, textilier och skor har nyligen skärpts för varor som produceras eller säljs i EU. De senaste standarderna innebär ett totalt förbud mot användning av 33 kemikalier som är cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive alla sex kemikalier som testats för Toxic Fur-rapporten. Den nya REACH-förordningen antogs den 10 oktober 2018 och ett förbud kommer att träda i kraft 2020.

Produkterna som undersöktes var en nyckelring med päls, två barnjackor och 3 vuxenjackor med pälskragar.

Francesca Vilches

Francesca Vilches | Konsumentansvarig

7 februari 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem