Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Film visar hur djur plågas vid spansk hamn inför export till Libyen

Foto: AWF/TSB

I en ny film av organisationerna Welfarm, Animals International och Animal Welfare Foundations, visas än en gång hur djur plågas i samband med transporter. Filmen är från juli 2020, från en hamn i spanska staden Cartagena.

I filmen ses hur ett av djuren, en tjur som inte ens kan stå på sina ben och är i för dåligt skick för att skickas med fartyget till Libyen, lastas på en lastbil för transport till ett slakteri istället för att avlivas på plats. Tjuren var född i Frankrike, uppfödd i Spanien och skulle nu skickas till Libyen för att slaktas där. Den franska organisationen Welfarm har lanserat sin kampanj Action Transports för att få ett slut på export av djur till länder utanför EU. De kommande veckorna kommer fler filmer att släppas.

Maria Boada, Animal Welfare Foundation, som tog bilderna tillsammans med Animals International and Welfarm, förklarar att både i hamnar i Europa och utanför Europa är bristen på kontroll, infrastruktur och sanktioner förödande för djuren. Närvaro av veterinär är inte ens ett krav på de fartyg som djur skickas iväg på från EU. Tusentals djur får inte den vård de behöver, under dagar eller till och med veckor.

Djurens Rätt kräver

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Max 8 timmars transporttid på EU-nivå. Den maximala tiden bör vara kortare för fåglar och så kallade uttjänta djur som till exempel hönor och suggor.
  • Fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.

Djurens Rätt arbetar med djurtransportfrågan både nationellt och på EU-nivå. I september 2017 överlämnades mer än 1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporterna, varav 140 000 från Sverige, utanför EU-parlamentet i Bryssel som en del av kampanjen #StopTheTrucks.

Vi har tidigare rapporterat om att EU-parlamentet i juni i år röstade för tillsättandet av en så kallad undersökningskommitté om djurtransporter. Kommittén ska undersöka EU-kommissionens och medlemsländernas ansvar vad gäller implementering av och efterlevnad av de gemensamma djurtransportreglerna. Kommitténs arbete är viktigt för att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg i arbe

 

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

13 november 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem