Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Fler myndigheter behöver ha 3R-strategier för deras arbete med djurförsöksfrågor

Foto: Shutterstock

Universitet som har djurförsöksverksamhet och myndigheter som finansierar forskning behöver utarbeta 3R-stategier för deras arbete med djurförsöksfrågor. Det framför Djurens Rätt i en skrivelse till regeringen om Sveriges forskningspolitik de kommande åren.

Regeringens forskningspolitiska proposition planeras att lämnas i slutet av året. I början av juni lämnade Djurens Rätt därför en skrivelse till regeringen med organisationens synpunkter om Sveriges forskningspolitik.

Djurens Rätts enhetschef Sebastian Wiklund och ansvarig för djurförsöksfrågor Staffan Persson framför i en ny skrivelse till regeringen att universitet som har djurförsöksverksamhet och myndigheter som fördelar stöd till forskningsprojekt och till forskningsinfrastrukturprojekt behöver ges i uppdrag att utarbeta 3R-strategier för deras arbete med djurförsöksfrågor. Sex andra myndigheter har utarbetat sådana enligt tidigare beslut av regeringen.

3R-arbete (3R – Replace, Reduce, Refine) behöver vara en del av allt arbete som har koppling till användning av djur i försök. Det borde därför vara självklart att universitet som har djurförsöksverksamhet har en 3R-strategi för verksamheten. 3R-arbete behöver också omfatta myndigheters arbete med att fördela medel för att finansiera forskning.

Djurens Rätt föreslår att

  • Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs Universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet ska ges i uppdrag att upprätta 3R-strategier för deras djurförsöksverksamhet.
  • Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova ska ges i uppdrag att upprätta 3R-strategier för deras arbete med att fördela medel till forskningsprojekt och till forskningsinfrastrukturprojekt samt för myndigheternas övriga arbete med forskningsfrågor.
  • Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova ska ges i uppdrag att inkludera 3R-kriterier i utlysningar av medel och i bedömningskriterier vid fördelning av medel till forskningsprojekt och till forskningsinfrastrukturprojekt.  
Staffan Persson

Staffan Persson | Ansvarig för djurförsöksfrågor

25 november 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem