Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

FN-rapport: Ökat köttätande är en riskfaktor för nya pandemier

En bild av rapporten, med flera tecknade djur och virus.
Bild: UNEP/FN

Covid-19 är bara en av flera sjukdomar som kommer från djur. En stor riskfaktor för smittspridning är den ökande köttkonsumtionen i världen, enligt en ny FN-rapport.

Den nya rapporten innehåller tio förslag på åtgärder för att minska risken för att vi får en ny pandemi i världen. Exploatering av naturresurser samt klimatförändringarna pekas ut som de främsta riskfaktorerna framåt. Den industriella köttproduktion, som kräver avverkning av skogar för att skapa foderodlingar, är en av de största  underliggande orsakerna till exploatering av naturresurser. Den ökande befolkningen i världen driver på en ökad djurhållning, som i sin tur också leder till större risker att de tama djuren kommer i kontakt med undanträngda vilda djur. 

Vetenskapen är tydlig. Om vi fortsätter exploatera naturen och förstöra ekosystem, kommer vi se en stadig ström av dessa sjukdomar som hoppar från djur till människor, kommande år. Pandemier är förödande för våra liv och ekonomin, och som vi har sett under de senaste månaderna drabbar det de fattiga och sårbara värst. För att förebygga framtida utbrott måste vi bli mycket mer försiktiga och skydda vår naturliga miljö, sa Inger Andersen, VD för FNs miljöprogram, i ett pressmeddelande.

Djurens Rätt arbetar för att minska köttkonsumtionen och öka en hållbar växtbaserad livsmedelsproduktion i Sverige.

– En minskad köttkonsumtion är inte bara en vinst för de djur som slipper dödas i djurinsustrierna, det minskar också riskerna för pandemier och stegrande klimatförändringar. Coronapandemin måste ses som en varningssignal och leda till främjandet av en hållbar utveckling, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

De tio rekommendationerna:

 1. Investering i tvärvetenskapliga strategier så som One Health
 2. Utveckla forskningen inom zoonotiska sjukdomar
 3. Förbättra lönsamhets-analyserna kring åtgärder som inkluderar kostnader för samhället av sjukdomarna
 4. Öka medvetenheten om zoonotiska sjukdomar
 5. Stärk reglering av verksamheter som associeras med zoonotiska sjukdomar, inklusive matsystem
 6. Ge incitament för hållbar landanvändning och utveckla alternativ för matsäkerhet och arbeten som inte kräver förstörelse av habitat och av biologisk mångfald
 7. Förbättra biosäkerhet och inspektion samt identifiera riskfyllda drivkrafter av kommande sjukdomar inom djurhållning, och främja prövad riskhantering av zoonotiska sjukdomar
 8. Stöd till hållbar användning av land och hav som ökar hållbar samexistens mellan lantbruk och vilda djur
 9. Stärk kapaciteten mellan hälsoexperter i alla länder
 10. Omsätt One Health i användning av land och för hållbara utvecklingsplaner, samt implementera och övervaka arbetet mellan andra forskningsområden

Hela rapporten går att läsa här. 

 

Den 8 september pratar vi om djurhållningen i Sverige, och risker för pandemier, i ett webbsänt seminarium.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

7 juli 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem