Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Folkstorm mot Arla i Danmark – uppmanas visa upp djurens verklighet

Folkstorm mot Arla i Danmark – uppmanas visa upp djurens verklighet
Den tryckta annons om Arla och mjölken som Anima har publicerats i flera danska tidningar.

Arla och mjölkindustrin i Danmark är under lupp efter att djurrättsorganisationen Anima uppmanat Arla att visa verkligheten bakom den danska mjölkproduktionen.

Mjölkindustrin både i Sverige och Danmark är känd för att i sina reklamer visa upp välmående kor på ständigt gröna sommarängar. Men det är långt ifrån verkligheten, vilket organisationen Anima vill uppmärksamma i sin kampanj mot Arla.

I ett öppet brev som publicerats som en annons i ett flertal av Danmarks största tidningar uppmanar de Arla att ta debatten och att visa upp allt det vi inte får se från mjölkproduktionen.

– I årtionden har mjölkindustrin målat upp en vilseledande bild av hur produktionen går till. Konsumenterna måste få veta hur deras mjölk produceras, även de mindre smickrande sidorna. Det bör belysas och debatteras, därför uppmanar vi nu Arla att delta i en offentlig debatt och öppna dörren för oss alla, säger Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef på Anima.

Okunskapen kring mjölkindustrin är stor. Enligt en opinionsundersökning som Anima låtit göra vet mer än hälften av danskarna inte vet att en ko måste föda en kalv för att producera mjölk. Två av tre danskar vet inte heller att kalven tas från kon redan efter 12 timmar.

Efter att Anima publicerat nedanstående film på sina sociala medier har en storm av kommentarer dykt upp på Arlas Facebooksida - mer än  600 kommentarer skrevs under 24 timmar. Arla har svarat att de håller med om att okunskapen är stor, men säger sig inte kunna tillåta Anima att komma på besök och filma från någon mjölkgård. Anima kontrade då med en belöning på 50 000 danska kronor till den mjölkbonde som låter organisationen filma hanteringen av mjölkkor och deras kalvar. 

Liknande förhållanden i Sverige

Även i Sverige är det standard att kalven tas från sin mamma direkt eller under det första dygnet. Detta för att kalven inte ska dricka upp kons dyrbara mjölk. Både kon och kalven stressas av separationen och att inte vara tillsammans strider mot deras naturliga beteende. Hälften av kalvarna som föds är hankalvar och eftersom de inte producerar någon mjölk dödas de flesta och blir till kött vid ett till två års ålder. Ungefär hälften av allt nötkött i Sverige kommer från djur inom mjölkindustrin vilket gör det omöjligt att skilja dessa två industrier år. Läs mer om mjölkindustrin i Sverige

– Den bild som mjölkindustrin visar upp både i Sverige och Danmark är högst snedvriden och det är väldigt positivt att allt fler nu ifrågasätter hur den här industrin går till. Det är dags att ställa krav på stora aktörer som Arla att visa upp vad som pågår bakom de stängda dörrarna, säger Moa Richter Hagert, kommunikationsansvarig på Djurens Rätt.

Viktiga åtgärder enligt Djurens Rätt

Förutom att som konsument ställa krav och att välja bort kons mjölk finns det flera viktiga åtgärder som branschen måste besluta om och genomföra:

  • Ett förbud mot att hålla kor uppbundna.
  • En utökad möjlighet till utevistelse för de som har rätt att komma ut på bete idag och att betesrätten borde omfatta även tjurar och kalvar.
  • Rätt till en mer naturlig tid för avvänjning (separationen mellan ko och kalv).
  • En avel som tar mer hänsyn till djuren och mindre till produktion.
Porträttfoto på Linn Bleckert

Linn Bleckert | Kampanjkoordinator

17 november 2018

Kor

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem