Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Förbudet mot djurtestad kosmetika hotat – krav ställs på EU att respektera beslutet från 2013

Foto: UnoL/Shutterstock

Flera stora organisationer I Europa har gått ut i ett gemensamt upprop och kräver att EU:s förbud mot djurtestad kosmetika och hygienprodukter fortsätter respekteras och att inte allvarliga undantag tillåts.

Sedan 2013 är djurförsök för kosmetika och hygienprodukter förbjudet i EU, ett förbud som innebär att inga nya djurtestade produkter får säljas i bland annat Sverige. Vi har tidigare skrivit om att förbundet inte är så heltäckande som många önskade men nu hotas förbudet än mer.

Men på grund av ett förslag från EU:s kemikaliemyndighet och från EU-kommissionen kan ingredienser i kosmetika komma att djurtestas om det finns minsta risk för att människor kommer i kontakt med produkten under tillverkningsprocessen, något som skulle kunna gälla många av ingredienserna.

Om ingredienserna används i andra produkter än kosmetika och hygienprodukter finns det en risk för att produkten djurtestas även om inte risken för att människor kommer i kontakt med produkten under tillverkningsprocesser föreligger.

Eurogroup for Animals, där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna, uppmanar nu EU-parlamentet och EU-kommissionen att:

  • EU:s förbud mot djurtestad kosmetika behålls och att förbudet respekteras och appliceras i lagstiftningen i enlighet med omröstningen i parlamentet 2013
  • Att EU:s regler för att säkerställa säkerheten i produkter inte underminerar förbud mot djurtestad kosmetika, och istället anpassas så att konsumenter, tillverkare och miljön skyddas utan en ytterligare användning av djurförsök.
  • Att en strategi tas fram för att säkerställa säkerheten för ingredienser genom djurfria forskningsmetoder tas fram, en strategi som skulle spegla det starka stöd för att djurfri forskning som finns bland EU:s medborgare.

För 10 år sedan antogs ett direktiv som sa att EU skulle ersätta djurförsök och att antalet djur som utsätts skulle minska. Idag kan vi konstatera att väldigt lite har hänt. Fortfarande utsätts mer än 23 miljoner djur för plågsamma djurförsök i EU:s medlemsländer. Nu kräver vi att EU agerar för att ersätta djurförsöken på riktigt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

26 november 2020

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem