Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Fortsatta förhandlingar om ekologisk produktion

Sverige har gett sitt stöd till ordförandeskapet i Särskilda Jordbrukskommittén för fortsatta förhandlingar för förordningen om ekologisk produktion.

Särskilda jordbrukskommittén (SJK) är en kommitté inom Europeiska unionens råd som bereder jordbruksfrågor.

– Efter intensivt arbete med täta och goda kontakter med jordbrukskommissionären Phil Hogan och ordförandeskapet har Sverige lyckats driva igenom flera av de svenska prioriteringarna i förhandlingarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För nötkreaturen betyder detta t.ex. att avhorning enligt det nya förslaget fortsättningsvis skall vara tillåtet även i ekologiska besättningar.

– I skenet av att Sverige gärna ser sig som ett föregångsland i djurskyddsfrågor ter sig detta som det motsatta. Stympning av djurs kroppsdelar borde förbjudas i all djurhållning och djurhållningen anpassas så att djuren har möjligheter och utrymme att väja för varandra, det skulle vara att vara föregångare i praktiken, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella ärenden på Djurens Rätt.

Källa och mer information

Fortsatta förhandlingar om eko-förordningen, Regeringskansliet, 26 juni 2017

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg | Ansvarig för internationella frågor

29 juni 2017

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem