Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Fråga till landsbygdsministern om djurskyddsarbetet inom EU

I en skriftlig fråga till landsbygdsminister och statsrådet Sven-Erik Bucht frågar riksdagsledamoten Elin Lundgren (S) vilka djurskyddsfrågor Bucht kommer att lyfta fram i EU framöver.

Som Djurens Rätt drivit på för och tidigare rapporterat om, lyfte Landsbygdsminister Bucht frågan om Europas djurtransporter på det senaste ministermötet i Bryssel 14-15 november. Sverige fick också stöd från ett flertal andra länder för en bättre efterlevnad och till viss del en översyn av transportreglerna.

Elin Lundgren (S) skriver i sin fråga till statsrådet att hon gläds över att frågan har lyfts fram och fått gehör och frågar vidare vilka djurskyddsfrågor som kommer att lyftas inom EU framöver.

I svaret skriver Landsbygdsministern att djurskydd är en viktig fråga och hänvisar till den nya EU-plattform för djurskydd som nu är under arbete.

Arbetet för en EU-plattform är något som Sverige i samarbete Danmark, Nederländerna och Tyskland började arbeta med under 2015. EU-plattformen syftar bland annat till att ge samordnade åtgärdsförslag för olika initiativ i samhället för att förbättra djurhållningen.

Vidare svarar Bucht att ” Många angelägna djurskyddsfrågor inom unionen kommer att kunna behandlas inom ramen för plattformens arbete. Exempel på detta är bland annat att verka för att stympning av djur, särskilt i fråga om svanskupering av grisar och näbbtrimning av fjäderfä, ska upphöra, liksom långa djurtransporter.”

Källa: Riksdagen.se

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationsansvarig

8 december 2016

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem