Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Framgång: Allmän jakt på ekorre stoppat av bland andra Djurens Rätt

Foto: Shutterstock

Reaktionerna på att Naturvårdsverket föreslog allmän jakttid på ekorrar och hermeliner var många under början av 2020. Djurens Rätt var en av remissinstanserna som protesterade mot förslaget, vilket Naturvårdsverket lyssnade på. Ekorrar och hermeliner får fortsätta leva fritt utan risk att jagas om inte regeringen ändrar nuvarande förslag.

Naturvårdsverket har idag publicerat sitt förslag till nya jakttider som regeringen ska besluta om sedan. Djurens Rätt har tidigare svarat på det och ser mycket positivt på att förslaget om jakttid tas bort för flera arter. Däremot finns det fortfarande mycket i jakttidsförslaget som skulle behöva förbättras.

Vi är tacksamma för att Naturvårdsverket lyssnat på de röster som motsatt sig förslaget om fri jakt på ekorrar och hermeliner, och kommer fortsätta jobba för de andra djurslag som riskerar att fara illa, säger Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt.

Urval av förslag som Djurens Rätt ser positivt på:

 • Stoppat förslag om allmän jakttid på ekorre, hermelin, enkelbeckasin, korp, mufflonfår, skarv, skedand, svärta, säl, tamduva, vitkindad gås, kricka, bläsand, gråtrut, havstrut och årta.
 • Förslaget att införa licensjakt på vikare tas bort.
 • Försommarjakt på morkullor införs inte.
 • Skyddsjakt på årsungar av råkor föreslås tas bort.

Urval av förslag som Djurens Rätt är fortsatt kritiska till: 

 • Fortsatt förslag om allmän jakt på skogshare och kråka, trots ogynnsam bevarandestatus.
 • Fortsatt förslag om allmän jakt på björktrast, nötskrika och snatterand, trots tveksamma skäl till varför de skulle jagas.
 • Fortsatt förslag om förlängd jakttid på rapphöna, trots ogynnsam bevarandestatus.
 • Fortsatt förslag om licensjakt på gråsäl och knubbsäl.
 • Jakttider föreslås fortsatt få ske under parnings-, uppfödnings-, flytt- och häckningssäsong för flertalet djurarter. 
 • Skyddsjakt på enskilds initiativ finns kvar på flertalet arter, trots risker kring att för många individer dödas på felaktiga sätt. 

Djurens Rätts tidigare framlagda synpunkter till myndigheten går att läsa här om däggdjur och här om fåglar.

Djurens Rätt gör skillnad för djuren. Är vi fler kan vi göra ännu mer skillnad.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

22 juni 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem