Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Framtidsstudie: Pandemier förebyggs genom bättre djurvälfärd

Mink i bur och bild på rapporten.
Minkfarmer bör fasas ut för att förebygga framtida pandemier. Foto: Shutterstock och Four Paws

29 forskare har under året intervjuats av den globala djurskyddsorganisationen Four Paws. Resultaten har nyligen publicerats i en framtidsstudie och slutsatsen är tydlig – det går inte att fortsätta behandla djur som människor gör idag. Risken för smitta som blir allvarlig för människor minskar om djurvälfärd beaktas i det förebyggande arbetet mot pandemier.

Precis i tid inför World Health Summit i Berlin, har den globala djurskyddsorganisationen Four Paws publicerat oroande resultat från en framtidsstudie om det förebyggande arbetet mot pandemier. 

Deltog i studien gjorde 29 forskare och experter med bakgrund i virologi, veterinärmedicin, folkhälsa, lantbruk, ekonomi, juridik och filosofi. Tillsammans har de belyst seriositeten och brådskan i att inkludera djurskydds-åtgärder i det förebyggande arbetet mot smittor. Pandemier som Covid-19 har allvarliga effekter för folkhälsan, och utmynnar från att människor behandlat icke-mänskliga djur illa under lång tid. Enligt experterna behövs nu ett paradigmskifte. 

Hittills har enbart symptomen på Covid-19 behandlats, inte orsaken. Det tillfälliga problemet är den störda relationen mellan oss människor, djuren och miljön. Bara om konkreta åtgärder tas globalt för att avsluta djurlidande kan framtida pandemier framgångsrikt undvikas. Med tanke på World Health Summit och debatten kring en internationell pandemi-överenskommelse, kallar vi på de ansvariga för att förankra djurvälfärd som en väsentlig del av förebyggande av pandemier. För så länge djur lider, kommer människor möta konsekvenserna av zoonoser som Covid-19, sa Four Paws verksamhetschef Josef Pfabigan, i ett pressmeddelande.

Zoonoser, smittor som kan överföras från icke-mänskliga djur till människor, är enligt experterna ett tydligt symptom på den obalans som finns mellan människor och andra djur. De tydligaste exemplen är köttmarknader med levande djur, djurfabriker och pälsfarmer. Klimatpåverkan och förstörande av skog där vilda djur lever driver också virus att anpassa sig till människor. En stor andel av skog som förstörs beror på foderproduktion till djurfabrikerna. 

Ungefär 75 procent av alla smittsamma sjukdomar är redan zoonoser. En drastisk minskning av djur i fångenskap i djurfabriker, så som kycklingfabriker och minkfarmer, skulle minska riskerna. En nödvändighet om orsaken till framtida pandemier ska tacklas, enligt studien. 

Utredning i Sverige pågår

Den svenska regeringen har under året gett i uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att utreda riskerna med smittspridning mellan djur och människor i Sverige. Djurens Rätt anser att vi också måste tänka på djurvälfärd i sin helhet i det förebyggande arbetet, och inte bara på hälsa.

– Det är en tidsfråga innan djurfabriker och minkfarmer blir en fara för människor och andra djur på fler sätt än vad som redan skett under nuvarande pandemi. Djurfabrikerna är naturliga reservoarer för smitta på grund av den bristfälliga djurhållningen. Det måste utredarna ta i beaktning, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Utredningen ska publiceras senast 28 februari och Djurens Rätt arbetar för att förslagen ska ta hänsyn till djurvälfärd i sin helhet. 

Om Four Paws

Four Paws är en global djurskyddsorganisation som arbetar för alla djur som påverkas av människor. Organisationen grundades 1988 i Wien, och har nu kontor i Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Kosovo, Nederländerna, Schweiz, Sydafrika, Thailand, Ukraina, Storbritannien, USA och Vietnam. Djurens Rätt och Four Paws samarbetar i koalitionerna Eurogroup for Animals och Fur Free Alliance. 

Läs hela rapporten (engelska).

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv och samarbetar med internationella organisationer. Genom ditt stöd kan vi fortsätta göra skillnad för djuren och samtidigt förebygga smittor.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

29 oktober 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem