Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Fur Free Europe – nu inleds ett unikt europeiskt medborgarinitiativ för ett pälsfritt Europa

Idag, den 18 maj, lanseras det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe, vars syfte är att EU ska införa ett förbud mot pälsdjursfarmning och försäljning av pälsprodukter i hela Europa. Målsättningen är att samla in en miljon namnunderskrifter i EU och bakom initiativet står Djurens Rätt tillsammans med ett 60-tal andra organisationer i Europa.

Förutom att det är oetiskt att hålla vilda djur i trånga gallerburar utgör pälsfarmer en risk för både djurs och människors hälsa. Under covid-19-pandemin drabbades hundratals minkfarmer av coronavirusutbrott, och nya varianter av SARS-CoV-2 visade sig ha överförts från djur till människor. Pälsdjursuppfödning har även en betydande miljöpåverkan och utgör ett allvarligt hot mot den inhemska biologiska mångfalden.

Med det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe kräver Djurens Rätt, tillsammans med ett 60-tal andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, att EU-kommissionen ska införa ett omfattande förbud mot pälsdjursuppfödning och försäljning av pälsprodukter.

– Det är hög tid att den ohållbara och oetiska pälsdjursuppfödningen förbjuds för gott. Ett förbud inom hela EU skulle rädda miljontals djur från att plågas på pälsdjursfarmer och samtidigt även säkra folkhälsan och den biologiska mångfalden, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

När medborgarinitiativet når en miljon underskrifter är EU-kommissionen skyldiga att ta upp frågan till behandling.

Djurens Rätt menar att det aldrig tidigare funnits ett bättre tillfälle att införa ett pälsförbud inom EU:

  • Tolv EU-länder har nyligen uppmanat EU-kommissionen att undersöka alternativen för ett permanent förbud mot pälsdjursuppfödning i EU och att lägga fram ett lagförslag för att uppnå detta mål.
  • 13 länder i EU har redan beslutat om nationella förbud mot pälsdjursuppfödning (se lista här). 
  • Pälsindustrin står inför både en djurhälsokris och en ekonomisk kris på grund av covid-19.
  • Möjligheten till ett förbud är stor då EU-kommissionen just nu ser över EU:s djurskyddslagstiftning.
  • De etiska kraven från konsumenterna blir allt högre och hundratals varumärken har valt att bli pälsfria.

Tidigare har Djurens Rätt drivit medborgarinitiativet End the Cage Age, som totalt fick 1,4 miljoner underskrifter från EU-medborgare och är det tredje mest framgångsrika medborgarinitiativ någonsin.

Hjälp oss att stänga pälsdjursindustrin för gott - skriv under medborgarinitiativet Fur Free Europe idag!

Linn Åkesson

Linn Åkesson | Kommunikationschef

18 maj 2022

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem