Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Fyra experter slår fast: problematiskt att Sverige fortfarande tillåter hönsburar

Jordbruksverkets regler stämmer inte med djurskyddslagen som säger att hönor ska kunna röra sig obehindrat. Det är därför problematiskt att burhållning av hönor fortfarande är tillåten i Sverige när djurskyddslagen kräver något bättre. Nu krävs politiska beslut som gör så att burarna försvinner, det skriver fyra djurskyddsexperter i en debattartikel.

I debattartikeln Forskare och konsument väljer bort hönsburar i Upsala Nya Tidning (24 november) skriver Per Jensen, professor i etologi på Linköpings universitet, Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien på SLU samt Elina Åsbjer och Johan Lindsjö, leg. veterinärer och sakkunniga i djurskydd och djurvälfärd att den nya djurskyddslagen uttryckligen säger att djur ska ha tillräckligt med utrymme för att röra sig obehindrat.

Trots det är hönor i burar fortsatt tillåtet enligt Jordbruksverket. I debattartikeln skriver de fyra djurskyddsexperterna:

”Lagrådsremissen till djurskyddslagen påpekar att det innebär att djuren ska ”kunna lägga sig ner, resa på sig, vända sig, klia sig och putsa sin päls eller fjäderdräkt.
Enligt Jordbruksverket är det fortfarande tillåtet med mindre yta än vad som skulle krävas för att hönorna ska kunna ligga ned och rengöra sin fjäderdräkt (0,06 kvadratmeter). Vi menar att det behöver ändras snarast så att det överensstämmer med djurskyddslagen, inte minst om lagrådsremissen ska ha något värde i tolkningen av lagstiftningen. Men för det krävs att politiskt beslut.”

All storskalig äggproduktion är dålig för hönorna, men det är i burarna som hönorna har minst möjlighet att bete sig naturligt. Redan 1988 lovade statsministern att burarna skulle avvecklas – nu över 30 år senare är det dags för politikerna att släppa taget om burarna en gång för alla.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

26 november 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem