Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Glädjebesked: Estland förbjuder minkfarmer!

Mink
En fri mink. Foto: Shutterstock

2 juni gick den tredje och sista omröstningen igenom i Estlands parlament för att förbjuda all typ av pälsdjursuppfödning i landet. Det innebär att Estland sällar sig till de 17 andra länder i Europa som också beslutat om förbud eller avveckling av den typen av djurhållning.

Estland är det första, men troligtvis inte det sista, landet i den baltiska regionen som förbjuder pälsdjursuppfödning. 55 av 101 ledamöter i parlamentet röstade för förslaget vilket innebär att det nu blir verklighet. I landet finns ungefär 10 chinchillafarmer kvar som ska avvecklas till 2026. Den sista räv- och minkfarmen stängde tidigare i år på grund av dålig ekonomi.

Precis som i Sverige står en stor andel av befolkningen i Estland bakom beslut om förbud mot hållning av djur i burar för pälsproduktion. Enligt organisationen Loomus visade den senaste opinionssiffran att 75 % var emot pälsdjursuppfödning (Kantar Emor, 2020). I Sverige är motsvarande siffra 76 % (Novus, 2021). 

Djurens Rätt har under lång tid stöttat estniska organisationer i deras arbete för att få till stånd detta, och arbetar vidare för att detsamma ska ske i Sverige.

I pälsindustrin föds djur upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket från det liv de är anpassade för. Hjälp oss förbjuda minkfarmerna i Sverige!

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

2 juni 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem