Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Glädjebesked: Irland på tur med att förbjuda all pälsdjursuppfödning!

En fri mink.
En fri mink. Foto: Shutterstock

Under 2020 avvecklades de sista minkfarmerna på Irland på grund av rädsla för smittoutbrott av coronaviruset. Tisdagen 29 mars, röstades ett lagstiftningsförslag igenom som också förbjuder all framtida pälsdjursuppfödning i landet. Sverige är ett av få länder i Europa som fortfarande tillåter minkfarmer.

Coronaviruset, SARS-CoV-2, har inte upptäckts på någon av Irlands dåvarande tre minkfarmer, men landet tog det preventiva beslutet att avliva samtliga minkar för att inte riskera spridning av viruset. I slutet av juni 2021 lades också ett lagförslag fram i Irland som innebar att pälsdjursfarmerna förbjuds permanent. Lagförslaget gick igenom det irländska parlamentet 29 mars 2022 och kommer nu bli verklighet. Det innebär att inga framtida pälsdjursfarmer får starta upp.

Förbud mot pälsdjursfarmning har diskuterats på Irland sedan åtminstone 2018. Djurens Rätt har vid flera tillfällen skickat brev till irländska politiker om att stötta förbudet. Beslutet om avveckling skyndades på av spridningen av coronaviruset på minkfarmer i bland annat Nederländerna, Danmark och Sverige.

Enligt djurskyddsorganisationen Respect for Animals, som Djurens Rätt samarbetar med, visade den senaste opinionsundersökningen att 80 % av irländska medborgare är för förbudet mot pälsdjursuppfödning. Det är en liknande opinion som i Sverige. 

I Sverige har coronaviruset konstaterat på 14 minkfarmer sedan 2020, varav majoriteten var belägna i Blekinge.

Länder i EU med pälsfarmsförbud:

 1. Belgien, 2023

 2. Estland, 2026

 3. Frankrike, 2021

 4. Irland, 2022

 5. Italien, 2022

 6. Kroatien, 2017

 7. Luxemburg, 2018

 8. Nederländerna, 2021

 9. Slovakien, 2025

 10. Slovenien, 2013

 11. Tjeckien, 2019

 12. Tyskland, 2022 (djurskyddskrav)

 13. Österrike, 2005

13 av 27 medlemsstater har tagit ställning i frågan, och totalt 21 av 27 medlemsstater har, eller är nära, ett pälsfarmsförbud. Parlamentarisk diskussion om att förbjuda pälsfarmer pågår i Bulgarien, Danmark, Lettland, Litauen, Polen, Spanien och Ungern. Sverige saknas på listan på grund av kvarvarande minkfarmer och avsaknad av lagstiftningsförslag från regering eller riksdag.

I pälsindustrin föds djur upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket från det liv de är anpassade för. Hjälp Djurens Rätt att förändra djurens situation.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

31 mars 2022

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem