Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Håkantorp Slakteri återigen ansvariga för kvävda höns under transport

Håkantorp Slakteri AB, f.d. Nya Svenskt Fågelkött AB, vid upprepade tillfällen påkommits med skadade eller kvävda hönor på väg till sitt slakteri. Den här gången rör det sig om 326 hönor som kvävts under transport skriver FoodMonitor.se.

Håkantorp Slakteri AB har sedan 2011 litauiska ägare efter det att företaget ursprungligen gått i konkurs. Sedan övertagandet har man valt att inte skriva på något kollektivavtal och man använder sig av litauisk arbetskraft via bemanningsföretag.

I en intervju med P4 Skaraborg från 2012 menar företagets VD Romualdas Dudutis att ett kollektivavtal skulle kunna skada företaget. Valet att använda litauisk arbetskraft ska grunda sig i att svensk arbetskraft inte vill utföra de arbetsuppgifter som jobbet medför. 

Vi har sedan tidigare skrivit ett flertal gånger om Håkantorp Slakteri, du hittar länkar till våra andra artiklar längst ned i denna. I de flesta fall rör det sig om höns som kvävs ihjäl på väg till slakteriet. Transporterna sker i slakteriets egna fordon. Tidigare har Länsstyrelsen Västra Götaland tidigare lagt ett föreläggande mot företaget, åtalsanmält det samt krävt det på vite. 

Håkantorp ska nyligen ha börjat leverera kycklingkött till ICA. Men leveranserna stoppades efter att man upptäckt salmonella hos en av slakteriets leverantörer. Håkantorp Slakteri har som affärsmodell att köpa in och slakta värphöns som inte längre kan användas för äggproduktion. Utöver slakt erbjuder man även bland annat rengöring av fjäderfäanläggningar.

Enligt Håkantorp Slakteris hemsida kan deras verksamhet klassas som ekologisk då de fyller de kriterier som krävs för att få vara KRAV-märkta. 

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Ansvarig digitala kanaler

30 mars 2015

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem