Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Handling krävs för att rädda klimatet

Foto: Anna-Clara Acevedo

Fredagens demonstrationer runt om i världen för tuffare klimat- och miljöpolitik ger hopp om framtiden. Djurens Rätts Anna-Clara Acevedo konstaterar att tiden för förändring är nu.

Barn, unga och vuxna som på Greta Thunbergs initiativ skolkar från skolorna och strejkar från jobben visar att det finns en stark kraft för förändring. Kanske står vi nu inför ett paradigmskifte där naturresurserna och djuren går från att vara vilka handelsvaror som helst, till att bli något som vi respekterar och värnar om. Framgången för demonstrationerna kommer dock endast att kunna bedömas i ljuset av de konkreta åtgärder som de leder fram till, åtgärder som reducerar utsläppen av växthusgaser. Inte minst i relation till jordbruket och matens klimatpåverkan.

Kopplingen mellan mat och klimat har blivit allt tydligare under den senaste tiden. IPCC belyser i sin senaste rapport hur dagens historiskt höga nivåer av köttkonsumtion leder till en ohållbar markanvändning. Skog skövlas för att bereda plats för odling av mat till djur som i sin tur ska bli mat till människor. Det är både ohållbart och ineffektivt, särskilt när vi människor blir allt fler. IPCC pekar på vikten av att fler går över till en växtbaserad kost om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna till under två graders uppvärmning.

De höga nivåerna av köttkonsumtion leder också till omfattande etiska problem med bristande djurhållning. Det är helt enkelt inte möjligt att producera dessa mängder kött utan att tumma på djurens välfärd. Det gäller inte minst kycklingarna i kycklingköttindustrin som lever sina korta liv under svår trängsel i enorma stallar utan möjlighet att utöva naturligt beteende. Hållbarhetsdebatten faller därför platt när etiken försvinner från diskussionen, så som i Kronfågels kampanj för det ”klimatsmarta kycklingköttet”. Hållbarhet och etik går hand i hand.

Skylt på demonstration

Insikterna om djurhållningens olika hållbarhetsproblem har lett till att köttkonsumtionen nu faktiskt minskar i Sverige. Greta Thunberg själv, och många med henne, väljer att äta växtbaserat både av etiska och av klimatmässiga skäl. Att äta växtbaserat är bland det bästa vi som enskilda individer kan göra för klimatet och för djuren. Även om en enskild persons handlingar inte i sig förändrar världen så vill de flesta av oss göra rätt, leva etiskt och hållbart. Och alla dessa enskilda handlingar tillsammans ger ringar på vattnet och skapar förändring på riktigt. Men det räcker inte hela vägen fram.

Om vi ska få se den drastiska minskningen av utsläpp som behövs för att bromsa klimatförändringarna är kraftfulla politiska åtgärder också ett måste. Subventionerna som idag går till kött- och mjölkindustrin inom EU behöver riktas om till att istället stötta övergången till en mer omfattande produktion av växtbaserade livsmedel. Inom den offentliga verksamheten behöver vegonorm råda och det ska självklart vara okej att välja en helt växtbaserad kost från förskolan och upp till gymnasiet. Det är också dags att politiker vågar prata om halverad köttkonsumtion till 2030, vågar ta tag i problemen med den industriella djurhållningen och sätter ett tydligt mål för övergången till ett hållbart jordbruk.  

Även om dagens klimatdemonstrationer inger hopp så är det inte hopp som räknas. För precis som Greta Thunberg ständigt påminner om så krävs handling. Från Djurens Rätts sida kommer vi outtröttligt fortsätta att jobba för konkret förändring, varje dag. Genom Välj Vego, Vegovision och den egna veganmärkningen uppmuntrar och underlättar vi för fler att välja växtbaserat. Genom att kampanja mot företag skapar vi bättre livsmiljöer för djuren och genom att påverka politiker driver vi på för kraftfulla åtgärder bland annat för minskad köttkonsumtion. På så sätt skapar vi en hållbar framtid för både människor och djur.

Dagens demonstrationer visar att tiden för förändring på riktigt är nu.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo | Politiskt sakkunnig

27 september 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem