Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Historiskt beslut i EU-parlamentet: Strategi för utfasning av djurförsöken på väg

Foto: Shutterstock

Under gårdagen fattades ett historiskt beslut i EU som innebär att en strategi för utfasningen av djurförsök ska tas fram. Strategin ska innehålla bindande milstolpar och tidsramar för övergången till forskning som inte är beroende av djur. Djurens Rätt har länge arbetat för att djurförsöken ska fasas ut och är glada att det envisa arbetet nu ger resultat.

Det kan låta bekant att EU vill fasa ut djurförsöken och det stämmer att detta inte är första gången som ämnet är på tapeten inom EU. Redan 2010 antogs det så kallade försöksdjursdirektivet med ett uttalat mål om att alla försök på levande djur ska ersättas fullt ut. Direktivet innehåller dock ingen strategi för hur eller när detta ska ske utan säger bara att övergången ska göras så snart det är vetenskapligt möjligt.

Under gårdagen röstade 667 av 687 närvarande ledamöter för en resolution som uppmanar EU-kommissionen att upprätta en EU-omfattande handlingsplan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning. EU-kommissionen ska enligt resolutionen bilda en arbetsgrupp, som tillsammans med medlemsstaterna, industrin och forskare ska ta fram den strategi som ska fasa ut försöken.

Animal testing vote

– Jag vill rikta ett stort tack till alla parlamentariker som har arbetat för, och röstade för, resolutionen. Djurens Rätt har länge arbetat för att djurförsöken ska fasas ut och vi är väldigt glada att vårt envisa och långsiktiga arbete nu ger resultat. Det är dags att djurförsöken avvecklas en gång för alla och ersätts med djurfria metoder, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Resolutionen är inte bindande men med hänsyn till den förkrossande majoriteten som röstade för förslaget, faktumet att 72 % av EU:s medborgare vill att EU sätter tidsramar för utfasningen av djurförsök,1 det stöd forskarsamhället visat för förslaget,2 samt att EU sedan länge har satt ett mål om att fullt ut ersätta försök på levande djur utan att lyckas uppnå några övertygande resultat talar för att EU-kommissionen bör prioritera det här arbetet.3

Djurens Rätt har tillsammans andra organisationer arbetat hårt för att få upp den här frågan på parlamentets dagordning och för att debatten skulle leda till det beslut som äntligen fattades i parlamentet igår.

– Vi är tacksamma för allt engagemang från såväl våra medlemmar som svenska europaparlamentariker kring kampanjen Act4LabAnimals, men arbetet slutar inte här. Nu måste vi ha fullt fokus på att utfasningsstrategin kommer på plats och att den fylls med högt ställda, men uppnåeliga, mål för att en gång för alla sätta stopp för de plågsamma djurförsöken, avslutar Camilla Bergvall.

Det här gör Djurens Rätt för att stoppa djurförsöken

  • Vi sätter press på politikerna för att mer pengar ska satsas på djurfri forskning och att Sverige ska anta en nationell handlingsplan för att fasa ut djurförsöken.
  • Vi informerar allmänheten om pågående djurförsök och vilka alternativa metoder som finns.
  • Vi bedriver opinionsbildning nationellt, globalt och på EU-nivå för starkare lagstiftning mot djurförsök.
  • Vi arbetar för att företag och myndigheter ska fatta bra beslut som leder till färre djurförsök.
  • Vi driver kampanjer för att färre djur ska användas i försök.
  • Vår märkning I’M VEGAN underlättare för företag att visa att deras produkter inte är testade på djur.

Källor

  1. Undersökning utförd i juni 2020 av Savanta på uppdrag av Cruelty Free Europé. Hämtad 2021-09-16.
  2. Ett forskarupprop för att stödja resolutionen genomfördes av Eurogroup for Animals medlemsorganisationer där Djurens Rätt ingår. Hämtad 2021-09-16.
  3. Se skäl 10 i Dir. 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Djurens Rätt arbetar aktivt för att förbjuda och ersätta djurförsök. Detta gör vi genom genom att påverka lagstiftning samt arbetar hårt för att se till att mer pengar ska avsättas för djurfri forskning. Håller du med oss?

Peter Stålborg

Peter Stålborg | Sakkunnig i djurförsöksfrågor

16 september 2021

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem