Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Hönsen och kycklingarna lider mest enligt ny rapport

Kycklingar i svensk livsmedelsindustri.

En ny rapport från Charity Entrepreneurship har rankat välfärden hos de vanligaste djuren i livsmedelsindustrin, några vilda djurarter samt människor i Kanada och Indien för att ta reda på vilka grupper som utsätts för mest lidande. Rapporten syftar att kunna användas för att visa var mest insatser behövs för att minska mest lidande.

Resultaten är slående. Människor i Kanada får den bästa poängen, 81 på en skala mellan -100 och 100, medan hönorna som sitter i kala burar i äggindustrin fick sämst betyg, -57. Kycklingarna i livsmedelsindustrin hamnade inte mycket bättre än hönorna med den genomsnittliga poängen -56. Alltså är det över 130 poängs skillnad mellan de som fick bäst poäng, människorna, och de som fick sämst.

Hönorna som bor i inredda burar fick inte många fler poäng än de som saknade inredning -46. De ickemänskliga djur som hade det bäst enligt rapporten var de vilda schimpanserna, medan nötkreatur som föds upp för kött hade bäst poäng av de som hålls i fångenskap på -20 poäng.

Att hönorna och kycklingarna har det sämst beror enligt rapporten på att de är utsatta för hög dödlighet, får många sjukdomar eller fysiska nedsättningar, upplever mycket ångest och smärta samt tvingas bo i utrymmen där de inte kan utföra naturliga beteenden.

Sammanfattningsvis visar den här rapporten att det finns mycket att göra för djurens välfärd, då ingen av djuren i fångenskap ens fick ett positivt värde på sin poäng. Rapporten visar även att extra mycket insatser behöver göras för hönorna och kycklingarna, de som både är flest och har det sämst i hela världen.

Det är svårt att ställa lidanden mot varandra, men det finns mycket som tyder på att det här stämmer. Det är därför Djurens Rätt lägger extra mycket resurser just för att hönorna och kycklingarna ska få det bättre.

Läs hela rapporten här.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

29 november 2018

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem